Katarína Reiterová Kremnica

Jedinečná lúka pri Kremnici: 29 chránených a ohrozených rastlín, z toho 10 druhov orchideí

Dalo by sa povedať Pánu Bohu, či skôr ľuďom za chrbtom rastie táto nezvyčajná lúka. Práve vďaka tomu, že si ju ľudia nevšímali, neodvodnili a nehnojili ju, na nej rastie množstvo vzácnych rastlín – najmä orchideí, ale aj živočíchov.

Ilustračný obrázok k článku Jedinečná lúka pri Kremnici: 29 chránených a ohrozených rastlín, z toho 10 druhov orchideí
Foto: Katarína Reiterová

Na túto nezvyčajnú lúku pri Kremnici upozornil ekológ Jaroslav Slašťan: „Na veľmi malom území tu rastie a žije nespočetné množstvo vzácnych a chránených rastlín (hlavne orchideí) a živočíchov. Prežívajú tu už desiatky rokov bez povšimnutia, na lúke a v blízkom lese, kde pre ne neplynie čas. A to iba vďaka tomu, že si ich človek nevšimol. Lokalita zázrakom unikla spoločnej kolektivizácii a odvodneniu za socializmu, čo ju zachránilo. Vďaka tomu ostala zabudnutá, takmer zakonzervovaná v čase a rastliny i živočíchy na nej „v tichosti“ prežívali.“

Rastie tu najväčší počet orchideí

Na území s malou výmerou môžeme nájsť približne 50 000 kusov orchideí. „Rastie tu rekordný počet chránených a ohrozených rastlín. Zatiaľ bolo zistených 29 druhov, z toho až 10 druhov orchideí,“ vysvetľuje nám nálezca tejto lúky, vzdialenej od Kremnice asi len dva kilometre, Jaroslav Slašťan.

Na Slovensku môžeme nájsť vo voľnej prírode asi len 79 druhov a poddruhov orchideí. Samozrejme, všetky sú chránené zákonom. Lúka pri Kremnici je jedinečná a aj preto by mala byť zaradená do európskej sústavy chránených území – Natura 2000.

Lúka jednoznačne patrí do Natura 2000

„Z pohľadu Natury 2000 ma veľký význam ochrana biotopov európskeho významu – podhorské kosné lúky, bezkolencové lúky, vysokobylinné spoločenstvá, v menšej miere sú zastúpené aj rašeliniská,“ vysvetľuje botanik Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Radoslav Považan a dodáva, že pre vyhlásenie územia za chránené je potrebné vypracovanie tzv. projektu ochrany, ktorý schvaľuje orgán ochrany prírody.

Na vyhlasovaní sa zúčastňujú aj vlastníci/uží­vatelia pozemkov a je preto potrebný ich súhlas. „Cieľom ochrany v tomto prípade však v žiadnom prípade nie je obmedzenie doterajšieho obhospodarovania, skôr jeho zachovanie a vyhnutie sa využitiu územia na iné účely,“ hovorí ďalej Považan a dodáva, že lúky sú totiž spoločenstvami, ktoré vyžadujú každoročné kosenie prípadne pastvu, samozrejme, extenzívnu, na čo je možné získať aj dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka. „Toto územie jednoznačne spĺňa odborné kritéria na zaradenie do európskej sústavy chránených území – Natura 2000,“ potvrdzuje botanik.

Tieto druhy žijú na kremnickej lúke

Botanik ŠOP SR Radoslav Považan nám ďalej uviedol, že na území sa zistilo takmer 30 druhov chránených a ohrozených rastlín, z toho 10 druhov orchideí. Z prioritných druhov európskeho významu tu rastie zvonček hrubokoreňový.

Zo živočíchov – bezstavovcov sa zistil výskyt ohrozených a chránených nasledovných druhov: májka fialova, perlovec krvavcový, hnedáčik čermeľový, strakáč brezový či z prioritných druhov európskeho významu spriadač kostihojový a jasoň chochlačkový. Na lokalite žijú aj stavovce – žaby, a to skokan hnedý, kunka žltobruchá či rosnička zelená a jašterice – slepúch lámavý, jašterica živorodá, jašterica múrová, jašterica krátkohlavá. Okrem toho tu môžeme nájsť aj hady, a to vretenicu severnú, užovku stromovú, užovku hladkú či užovku obojkovú.

Ako nám ďalej potvrdil botanik Radoslav Považan na lúke žijú a hniezdia aj vtáky. Nájsť tu môžeme strakoša červenochrbtého, penicu jarabú, hrdličku poľnú aj záhradnú, chrapkáča poľného či škovránka poľného. Loviskom sa táto lúka stala pre sokola myšiara, bociana čierneho, myšiaka lesného, jastraba krahulca, včelára lesného a zrejme aj orla krikľavého.

Nový objavený druh orchidey

„Najvzácnejšia je Dactylorhiza lapponica, vstavačovec laponský. Je to pre Slovensko pomerne novo objavený druh, prvý nalez bol publikovaný v roku 1995,“ povedal na margo lúky pri Kremnici najlepší slovenský odborník a špičkový európsky odborník na orchidey (autor jedinej slovenskej monografie o orchideách) Jaroslav Vlčko.

Ako nám ďalej vysvetlil vstavačovité žijú v orchideoidnej mykorize s hubami. Ich semena patria k najmenším v rastlinnej ríši a nemajú takmer žiadne zásobné latky. „Preto nemôžu samé vyklíčiť. Hubové vlákno (hyfa) špecifického druhu huby musí prerásť dovnútra semena a dodať výživné látky. Až potom semeno vyklíči. Najskôr vzniká malý hľuzovitý útvar, protokorm, z ktorého sa v priebehu rokov vytvárajú hľuzy, alebo podzemky s koreňmi. Až po niekoľkých rokoch, 4 – 15, vyrastú aj nadzemné orgány a rastlina prvýkrát zakvitne,“ dodal Vlčko.

Tieto kvety by vo vašej záhrade neprežili

Ak teraz uvažujete nad tým, že si nejakú tú orchideu pôjdete vytrhnúť a presadiť do svojej záhradky, máte smolu. Väčšina druhov nemôže bez mykoriznej huby rast ani v dospelosti, bez nej hynie. „Po presadení, z dôvodu zmeny podmienok prostredia, dôjde takmer vždy k odumretiu huby a následne aj orchidey,“ to je odpoveď na otázku, prečo po presadení hynú a prečo ich vývin trvá tak dlho.

Tieto kvety sú však zaujímavé aj niečím iným: „Časté medzidruhové (teda v rámci jedného rodu) a niekedy aj medzirodové (krížence medzi druhmi rôznych, aj keď príbuzných rodov) kríženie, je podmienené tým, že čeľaď vstavačovité je relatívne veľmi mladá a reprodukčné bariéry medzi druhmi buď neexistujú, alebo sú zatiaľ slabo vyvinuté. Inak povedané, spoločných predkov druhov a rodov nájdeme v pomerne nedávnej minulosti, a preto sú si podobnejšie, ako druhy, ktoré majú najbližších spoločných predkov starších,“ vysvetlil nám európsky odborník na orchidey Jaroslav Vlčko.

Čo je to Natura 2000

Ako sme už vyššie uviedli, táto vzácna lúka by mala byť v najbližšom čase zaradená do sústavy Natura 2000. Je to názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok.

“Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii,“ vysvetľuje stránka www.sopsr.sk/natura.

Foto zdroj: Jaroslav Slašťan

Luka pri kremnici
7
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM