Správy

Hasiči upozorňujú: Horúce počasie zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej upozorňuje všetkých občanov, že teplé a suché počasie pretrvávajúce počas posledných dní spôsobilo, že v prírodnom prostredí boli vytvorené podmienky na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Ilustračný obrázok k článku Hasiči upozorňujú: Horúce počasie zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Vzhľadom na to, že aj naďalej sa predpokladajú rovnaké klimatické podmienky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej vyhlásilo od minulého týždňa čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v celom územnom obvode okresu Revúca až do odvolania.

Touto cestou dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

Fyzickým osobám – občanom sa z a k a z u j e najmä:

  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzni­ku

požiaru,

  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov

Čo všetko by mali občania zabezpečiť?

1, V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí je potrebné zabezpečiť plnenie opatrení aj zo strany vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesa a lesných pozemkov a to najmä vykonávať dôslednú hliadkovaciu činnosť, hlavne v popoludňajších hodinách a v dňoch pracovného pokoja a zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia a umiestniť ho na dostupnom mieste.

2, Taktiež je potrebné mať spracované aktuálne mapové podklady, v ktorých sú vyznačené všetky dôležité údaje z hľadiska ochrany pred požiarmi.

3, Upozorňujeme občanov, že každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, poskytnúť osobnú pomoc v súvislosti so zdolávaním požiaru na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce.

4, V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi, ktorých hry by mohli mať za následok vznik požiaru.

5, Každý občan je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jeho vlastníctve alebo užívaní.

Koľko ľudí porušilo zákazy v minulom roku?

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej za porušovanie vyššie uvedených zákazov uložilo v roku 2012 fyzickým osobám – občanom štyri blokové pokuty spolu vo výške 85 eur a jeden priestupok bol riešený pokarhaním.

Zároveň upozorňujeme občanov, že príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Revúcej vykonávajú v tomto období kontrolnú a monitorovaciu činnosť a pri zistení porušenia vyššie uvedených zákazov budú postupovať podľa § 61 a § 62 zákona o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého môže byť občan za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi postihnutý pokutou až do výšky 331 EUR, prípadne sa bude zodpovedať v občianskoprávnom alebo trestnoprávnom konaní.

info: pplk. Ing. Štefan Nikolovič Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM