Stanislav Černák Rôzne

Antifajčiarsky zákon v praxi? Takto dopadli kontroly v Banskobystrickom kraji...

Ako dopadli kontroly antifajčiarskeho zákona v obchodných centrách, v školských a zdravotníckych zariadeniach. Spolu ich kompetentní vykonali až 498. Čítajte viac.

Ilustračný obrázok k článku Antifajčiarsky zákon v praxi? Takto dopadli kontroly v Banskobystrickom kraji...
Zdroj: Webnoviny.sk

Od 1. júla tohto roka vykonávajú na základe novelizovaného antifajčiarskeho zákona pracovníci príslušných odborov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) na celom Slovensku priebežné kontroly predovšetkým v obchodných centrách, v školských a zdravotníckych zariadeniach.

Spolu až 498 kontrol

Ako uvádza vedúca Odboru podpory zdravia RÚVZ v Banskej Bystrici MUDr. Silvia Kontrošová, zamestnanci tohto úradu vykonali od 1. júla do 25. septembra spolu 498 kontrol. Z toho 114 v potravi­nárskych prevádzkach, 56 v zdravotníckych zariadeniach, 40 v školských zariadeniach a 120 kontrol v zariadeniach, ktoré sú prístupné verejnosti (zariadenia sociálnych služieb, zariadenia starostlivosti o ľudské telo…)

Hygienici urobili aj ďalších 168 kontrol v pracovných prevádzkach. „Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach súčasne kontrolujeme dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a povinnosť označenia verejne prístupných priestorov bezpečnostným a zdravotným označením o zákaze fajčenia. V našom regióne môžeme konštatovať, že porušenia zákazu fajčenia sme nezistili, teda sme neuložili ani žiadne pokuty,“ povedala Silvia Kontrošová.

„Za najväčší prínos poslednej novely zákona považujeme najmä skutočnosť, že od nadobudnutia účinnosti novely zákona sa prestalo fajčiť v otvorených kaviarňach v banskobystrickom nákupnom centre,“ konštatovala MUDr. Sedliačiková, vedúca Odboru hygieny výživy RÚVZ B. Bystrica.

Kontroly sa vykonávajú priebežne

Kontroly vykonávajú a budú vykonávať pracovníci jednotlivých RÚVZ priebežne. Prvý mesiac účinnosti zákona (júl 2013) najskôr vysvetľovali zmeny v zákone o ochrane nefajčiarov jednotlivým prevádzkovateľom kaviarní, a reštaurácií v obchodných centrách. V súčasnosti je v SR začatých približne 12 správnych konaní vo veci nevytvorenia podmienok na ochranu nefajčiarov zo strany prevádzkovateľov kaviarní v OC.

„Z pohľadu rezortu zdravotníctva je prioritná ochrana zdravia obyvateľstva. Na Slovensku máme približne okolo 32 percent fajčiacej dospelej populácie. Keďže je fajčenie rizikový faktor, poškodzujúci zdravie a vzhľadom k tomu, že väčšina populácie Slovenska sú nefajčiari, je potrebné vytvoriť podmienky na ochranu nefajčiarov. Štát ročne vynakladá na liečbu ochorení a na nepriame náklady spôsobené fajčením okolo dvoch miliárd eur. Príjem zo spotrebnej dane z tabaku je ročne okolo pol miliardy eur. Štát v konečnom dôsledku dopláca na fajčenie. Treba navyše započítať náklady spojené s rizikom pasívneho fajčenia,“ konštatuje k tejto téme Silvia Kontrošová.

Občania môžu zaslať na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v mieste, kde sa nachádza prevádzkareň. Dá sa to urobiť aj formou mailu. Každý jeden podnet kompetentní prešetria a vyhotovia z kontroly záznam.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM