Eliška Šándorová Správy

Rodičia budúcich prváčikov: Blíži sa termín zápisu do základných škôl

Na základných školách zriadených v meste Lučenec sa uskutoční po veľkonočných sviatkoch zápis do prvého ročníka. Aké sú termíny a miesta zápisu?

Ilustračný obrázok k článku Rodičia budúcich prváčikov: Blíži sa termín zápisu do základných škôl
Zdroj: TASR

Na základných školách zriadených v meste Lučenec sa uskutoční zápis do prvého ročníka v termíne od 8. apríla 2018 (nedeľa) do 11. apríla 2018 (streda). Presný termín a miesto určuje riaditeľ príslušnej školy.

„Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo opatrovník) s dieťaťom, ktoré sa narodilo v období od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012. V prípade že dieťaťu bol v minulom roku udelený odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné ísť s dieťaťom znovu na zápis, aj keď navštevuje nultý ročník v základnej škole. Ide o deti narodené pred dátumom 1. september 2011,“ informuje samospráva na svojom webe.

Ak zákonný zástupca chce zapísať dieťa do školy v zahraničí a trvalý pobyt zostáva na území Slovenska, je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v škole („kmeňová škola“) na území Slovenska, kde mu bude následne udelené povolenie na štúdium v zahraničí.

Termíny zápisov

Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

 • Zápis do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch: 9. – 10. apríla 2018 od 1400 do 17:00 hod. Zápis trvá do 30. 4. 2018 v prípade, ak sa zákonní zástupcovia nemôžu dostaviť na zápis v uvedené dni.

ZŠ Haličská cesta 1493/7, 984 03 Lučenec

 • Zápis sa uskutoční v dňoch 9. a 10. apríla 2018 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove školy.

Základná škola, M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, 984 03 Lučenec

 • Čas a miesto zápisu: 9. a 10. apríla 2018 (pondelok a utorok) od 13:00 do 17:00 hod. v triedach na prvom poschodí pavilónu A.
 • Deň otvorených dverí: 5. apríla (štvrtok) 9.00–12.00 hod., 7. apríla (sobota) 9.00 –12.00 hod.

ZŠ Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, 984 03 Lučenec

 • Budúci prváčikovia sa môžu prísť s rodičmi zapísať v dňoch 9. a 10. apríla 2018 od 13.00 do 17.00 hodiny.

Základná škola s materskou školou, Ulica bratrícka 355/19, Lučenec

 • 9. a 10. apríl 2018, od 13:30 do 17:00 hod. v budove školy, v triede 1. ročníka na poschodí
 • 11. apríl 2018 od 14:00 do 15:30 hod. – zápis do špeciálnej triedy – žiaci s pervazívnymi vývinovými poruchami – autizmus

ZŠ s MŠ J. Kármána s vyučovacím jazykom maďarským

 • Dátum zápisu: 9. apríla 2018 o 15.00

Škola cirkevného zriaďovateľa

Cirkevná základná škola sv. J. Bosca, T. G. Masaryka 9, 984 01, Lučenec

 • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 9. a 10. apríla 2018 (pondelok, utorok) v priestoroch školy v čase od 13,00 hod. – 16,30 hod. CZŠ sv. J. Bosca je plnoorganizovaná škola, ktorá môže prijať žiaka z ktoréhokoľvek obvodu.

Školy súkromného zriaďovateľa

Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec

 • V školskom roku 2018/2019 otvára v 1. ročníku dve triedy. Škola pozýva rodičov a ich školopovinné detičky na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. apríla 2018 (v nedeľu) od 14:00 h do 17:00 h a 9. apríla 2018 (v pondelok) od 14:00 h do 18:00 hod. na prízemí v budove školy.

Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Nám. Kubínyiho 42/6, 984 01, Lučenec

 • Zápis sa uskutoční 9. apríla 2018 – 10. apríla 2018 v čase od 13:00 – do 16:30 hod. v budove školy.

Informácie k zápisu : osobne v škole u riaditeľky školy Mgr. Lenky Dymovej, zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Janky Brodnianskej alebo na telefónnom čísle 047/4512034, aj na našej webovej stránke zskubinyiho.e­dupage.org.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM