Eliška Šándorová Správy

Kam do škôlky? (1.) Lučenecké zariadenia ponúkajú jogu, saunu či aktivity v prírode

Ak sa pripravujete s ratolesťami na zápis do materskej škôlky, zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec lákajú na pestré aktivity. Ako si vybrať?

Ilustračný obrázok k článku Kam do škôlky? (1.) Lučenecké zariadenia ponúkajú jogu, saunu či aktivity v prírode
Zdroj: TASR

Vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne od 25. do 26. apríla 2018. V tomto termíne v čase od 8.30 – do 11.30 hodiny sa konajú aj Dni otvorených dverí. V prvej časti článku si môžete prečítať, ktoré škôlky čo ponúkajú rodičom a detičkám.

Bylinky v škôlke

Materská škola, Ulica partizánska 273/19, Lučenec sa nachádza v strede mesta má šesť tried a samostatnú školskú jedáleň. Okolie tvorí veľký areál plný zelene, bylinkové záhony, skalka, záhradka s ovocným krovím, náučný a pocitový chodník.

Súčasťou budovy je aj samostatná telocvičňa, terasa, kočikáreň. Dvor je využitý aj ako dopravné ihrisko, na betóne sú namaľované farebné skákalky.

Moderné bezpečné preliezačky a veľké detské športové ihrisko obohacujú život detí pri pobyte vonku. Budova je zrekonštruovaná a interiér tried je vytvorené na báze bezprašnosti.

Na základe analýzy MŠ sa do Školského vzdelávacieho programu materskej školy zapracovalo športové, technické a environmentálne zameranie, nakoľko problematika zdravého životného štýlu, absencia športu a environmentálnej výchovy, technických zručností naďalej pretrváva.

„Na našej materskej škole už niekoľko rokov prebieha projekt „Zelená škola“ – za spolupráce s rodičmi si skrášľujeme okolie MŠ, vysádzame zeleň. Od septembra 2016 sa realizuje projekt „Technická škôlka“ otvorila sa technická trieda,“ informuje škôlka na webe samosprávy.

Pocitový chodník a sauna

Materská škola, Štvrť M. R. Štefánika 407/12, Lučenec je škola pavilónového typu s kapacitou 95 detí, ktorá je umiestnená v strede mesta s možnosťou parkovania v blízkosti MŠ v bezprašnom prostredí.

Disponuje veľkým areálom s množstvom stromov, zelene, preliezkami, hojdačkami a pieskoviskami. Na školskom dvore je vybudované dopravné ihrisko, kde sa deti učia základom dopravnej výchovy, environmentálny a pocitový chodník. V školskom areáli sa nachádzajú dva altánky, ktoré slúžia deťom na hry a vzdelávacie aktivity.

„V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva ponúkame individuálne výchovné poradenstvo a saunovanie detí. V materskej škole sa poskytuje logopedická starostlivosť.“

Kultúrna gramotnosť

Materská škola, Ul. Dr. Herza 375/5, Lučenec je štvortriedna materská škola so školskou kuchyňou, v strede mesta, rodinného typu, ktorá sa hrdí historickou hodnotou v podobe 1. Detskej opatrovne založenej v roku 1844.

Deťom a rodičom je k dispozícii bezbariérový vstup do MŠ, sú k dispozícii štyri samostatné dvory bezpečne oddelené od ruchu mesta zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.

Škôlka ponúka tradičné krúžky, projekt Škola podporujúca zdravie, projekt regionálna výchova a podprojekt „Stará škola“, projekt Filipko s uplatňovaním prvkov environmentálnej výchovy, oboznamovanie s anglickým jazykom.

Deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky sú zaradené do projektového programu „Budem prváčik“, ktorý sa zameriava na rozvoj kultúrnej gramotnosti.

Joga a pohyb

Materská škola, Rúbanisko I 2870/16, Lučenec má školský vzdelávací program Školička plná pohybu a zábavy, ktorý využíva interaktívne zážitkové učenie a učenie vlastnou skúsenosťou. Do popredia kladie dieťa, vývinový prístup k výchove a vzdelávaniu v súlade s individuálnymi osobitosťami.

Program je zameraný na rozvoj pohybovej schopnosti a telesnej zdatnosti detí, upevňovanie ľudových tradícií hudobno-tanečným súborom Lúčik, oboznamovanie s anglickým jazykom – krúžkovou formou, logopedickú starostlivosť.

„Realizujeme rozšírený pohybový program o prvky Lali – jogy, projekt zdravé chrbátiky, kurz korčuľovania, v spolupráci so ZŠ L. Novomeského a v jej priestoroch športovo-pohybový krúžok, každodenne využívame vlastnú telocvičňu a dve triedy najmladších detí sú vybavené čističkami vzduchu,“ informuje o škôlke web samosprávy.

Hravo a zdravo

Materská škola, Rúbanisko II 2872/39, Lučenec je šesťtriedna materská škola je umiestnená v príjemnom nehlučnom prostredí, so zameraním na environmentálnu výchovu.

Školský vzdelávací program „Hravo-zdravo“ je zameraný na výchovu a vzdelávanie zdravo sebavedomého dieťaťa, ktoré dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory a tým sa aktívne zapojiť do života v spoločnosti.

MŠ je zapojená do rôznych projektov. V popoludňajších hodinách deti navštevujú krúžky – hudobno-spevácky, pohybový, výtvarný a anglický.

V blízkosti MŠ deti navštevujú bývalý školský majetok, kde sa oboznamujú so starostlivosťou o koníky a iné hospodárske zvieratá. Predškoláci si svoje teoretické poznatky následne utvrdzujú v skutočnom prostredí – v Škole v prírode alebo formou dennej exkurzie.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM