Eliška Šándorová Správy

Blíži sa zápis do materskej školy: Čo všetko potrebujú rodičia budúcich škôlkarov?

Už o pár dní sa uskutoční zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec. Rodičia a budúci škôlkari môžu prísť aj na Dni otvorených dverí.

Ilustračný obrázok k článku Blíži sa zápis do materskej školy: Čo všetko potrebujú rodičia budúcich škôlkarov?
Zdroj: TASR

Vo všetkých materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec sa zápis detí uskutoční v termíne: od 25. do 26. apríla 2018.

V tomto termíne v čase od 8.30 – do 11.30 hodiny sa konajú aj Dni otvorených dverí. Detičky si v spoločnosti rodiča môžu pozrieť prezrieť priestory, porozprávať sa s pani učiteľkami a nájsť si nových kamarátov.

Žiadosť o prijatie do materskej školy na nasledujúci školský rok vyžiada zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, o ktorú má záujem. Tlačivo „Žiadosť o prijatie“ je k dispozícii aj na internetovej stránke mesta tu.

Od 3 do 6 rokov

Povinnou súčasťou tlačiva „Žiadosť o prijatie“ je potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave a údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov.

„Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, predovšetkým kapacitné podmienky. Riaditeľ materskej školy však nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky pred prijatím starších detí,“ informuje na webe samospráva.

Kam do jaslí?

Zákonní zástupcovia detí mladších ako tri roky (s podmienkou dovŕšenia dvoch rokov veku) si môžu podať žiadosť o prijatie do ZŠ s MŠ, Ul. bratrícka, Opatová, kde sú vytvorené podmienky – trieda pre dvojročné deti, prípadne do Detských jaslí, Jókaiho 13 v Lučenci.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom školskej dochádzky a s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Riaditeľka materskej školy je povinná vydať rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy. Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny.

Podľa požiadaviek rodičov materská škola zabezpečuje výchovnú starostlivosť detí počas celého dňa. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a stravovanie je stanovená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lučenec č. 3/2008 v znení noviel.

Ilustračné foto, TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM