Jakub Forgács Správy

Voľné miesta v Bystrici: Meste ponúka záujemcom hneď niekoľko BENEFITOV

Hľadáte si prácu alebo potrebujete zmenu? V KOMUCE a na Mestskom úrade zháňajú nové posily.

Ilustračný obrázok k článku Voľné miesta v Bystrici: Meste ponúka záujemcom hneď niekoľko BENEFITOV
Zdroj: Pixabay.com

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzačov na pozíciu úseková opatrovateľ/ka a referent oddelenia účtovnej evidencie. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov o tom informuje na oficiálnom webe mesta.

Úseková opatrovateľ/ka

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • úplné stredné vzdelanie v odbore praktická/zdra­votná sestra
 • vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ošetrovateľstvo
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ošetrovateľstvo

Druh práce a stručná charakteristika:

 • vykonávanie úkonov opatrovateľky v zariadení sociálnych služieb (ďalen „ZSS“)
 • realizovanie individuálneho plánu opatrovateľskej služby v zariadení sociálnych služieb
 • poskytovanie pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení sociálnych služieb
 • usmerňovanie práce opatrovateľov/-liek
 • vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti, spolupráca so zdravotníckmi zariadeniami a ADOS, sledovanie zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby v ZSS, dohliadanie na životosprávu klientov
 • dávkovanie liekov, dohliadanie na dodržiavanie liečebného režimu klientov
 • uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby v ZSS
 • práca s informačným systémom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzačov:

Predpokladaný termín nástupu: ihneď / prípadne dohodu

Počet voľných pracovných miest: jedno

Pracovisko: Zariadenie pre seniorov KOMUCE Krivánska 16–26, Banská Bystrica.

Forma osobných pohovorov: uchádzači, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odovzdajú všetky požadované doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na osobné pohovory, najmenej 3 dni pred termínom konania.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobný príplatok v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby.

Zamestnanecké výhody, benefity: 37,5-hodinový pracovný čas, päť dní dovolenky navyše, príspevok na DDS po skončení skúšobnej doby, príspevok na stravu zo sociálneho fondu a príspevok na rekreáciu po splnení zákonom daných náležitostí.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 08.12.2023 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Lapšanská, e-mail: denisa.lapsanska@banskabystrica.sk, telef.: 048/4330121

informácie o druhom pracovnom mieste si môžete pozrieť na nasledujúcej strane.

Ďalšie aktuálne správy

Video: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM