Katarína Oravská Rôzne

Odborná vzdelávanie na Horehroní: Železiarne prispôsobujú výučbu v SSOŠH potrebám praxe

Odborný výcvik priamo u zamestnávateľa a garantované zamestnanie po úspešnom absolvovaní štúdia, to poskytuje svojim študentom Súkromná Stredná odborná škola hutnícka (SSOŠH), ktorej zriaďovateľom sú Železiarne Podbrezová (ŽP), a. s.

Ilustračný obrázok k článku Odborná vzdelávanie na Horehroní: Železiarne prispôsobujú výučbu v SSOŠH potrebám praxe
Zdroj: TASR

Spoločnosť vďaka takémuto ojedinelému systému môže prispôsobovať vyučovací proces potrebám praxe. „Štúdium v máji ukončilo 47 absolventov v študijných odboroch mechanik – mechatronik, hutník – operátor a mechanik strojov a zariadení. Na vysokoškolské štúdium sa prihlásilo 10 záujemcov,“ uviedla riaditeľka školy Anna Pavlusová.

Do prvého ročníka nastúpilo tento rok 90 žiakov

Podľa jej slov do prvého ročníka v školskom roku 2013/2014 nastúpilo 90 žiakov, a to do odborov mechanik – mechatronik (19 študentov), hutník – operátor (17), mechanik strojov a zariadení (24), mechanik – elektrotechnik (11) a obrábač kovov (19). „Do nového školského roka sme pripravili školské vzdelávacie programy, do ktorých sme zapracovali nové informácie, napríklad z technológie výroby rúr podľa požiadaviek ŽP, a. s., aby naši absolventi boli kvalitne pripravení na prácu v materskej firme, pre ktorú sa pripravujú,“ podotkla riaditeľka.

Motoristický krúžok či dopravná výchova

Škola podľa nej každoročne vylepšuje proces prípravy svojich žiakov zlepšovaním prostredia v inštitúcii, zabezpečovaním učebných pomôcok, učebníc na výučbu cudzích jazykov, pracovných odevov a obuvi, nových školských rovnošiat. „Zaujímavou krúžkovou ponukou je napríklad motoristický krúžok vybavený štvorkolkou a motokárou či dopravná výchova ako príprava na absolvovanie autoškoly,“ dodala Pavlusová.

Gymnazisti sa venujú športu a informatike

Po absolvovaní školy dostávajú mladí ľudia na slávnostnom ceremoniáli maturitné vysvedčenia a prijímajú ich do rodiny železiarov. Absolventi SSOŠH, ktorí môžu hneď po štúdiu nastúpiť do továrne, na jeho začiatku uzatvárajú pracovné zmluvy s a. s. ŽP v súlade s legislatívou podľa Zákonníka práce. Spoločnosť je tiež zriaďovateľom súkromného gymnázia, ktorého študenti sa venujú športu a informatike. Súkromné gymnázium ukončilo v uplynulom roku 35 absolventov. V tomto roku doň nastúpilo 38 žiakov. Štúdium na týchto školách sa riadi štátnym vzdelávacím programom a ten sa potom transformuje na školský vzdelávací program, vysvetlila Pavlusová.

Prax v železiarňach

Záujemca o štúdium na SSOŠH si môže vybrať štvorročné odbory hutník – operátor, mechanik strojov a zariadení či mechanik – elektrotechnik, päťročné štúdium v odbore mechanik – mechatronik a trojročné v odbore obrábač kovov. Štúdium sa oproti iným školám podobného zamerania líši hlavne pokiaľ ide o odbornú prax, tá sa uskutočňuje v prevádzkarniach ŽP, a. s., ako aj vo vyučovaní odborných predmetov. Podľa Pavlusovej veľkou výhodou ich absolventov je, že po absolvovaní praxe v rámci štúdia sa dostávajú na pracoviská, kde prax absolvovali, kde ich poznajú kolektívy pracovníkov.

Viac ako 70 rokov odbornej výučby na Horehroní

SSOŠH funguje v tejto forme od roku 2003, nejde však o novú školu, nakoľko sa pred pár rokmi oslavovalo jubileum 70 rokov odbornej výučby na Horehroní. Podnik je od roku 2003 jej zriaďovateľom. Gymnázium, ktoré by malo byť tak ako ostatné prípravou na vysokú školu, vzniklo v roku 2006. Podľa slov personálnej riaditeľky a. s. ŽP Márie Niklovej sa snažia vplývať na žiakov, aby študovali to, čo potrebuje spoločnosť. Teda, aby išli študovať napríklad na hutnícku fakultu, prípadne „strojarinu“ či iné technické smery. Ak sa však absolvent rozhodne študovať niečo iné, napríklad právo alebo ekonomiku, má dvere v podniku otvorené.

Uniformy eliminujú materiálne rozdiely medzi študentmi

Tak ako ostatné súkromné školy aj vzdelávacia inštitúcia v Podbrezovej využíva podľa Niklovej štátne financovanie cez normatívy na žiaka, čo pokryje asi polovicu nákladov. Pokiaľ však chcú zachovať kvalitu a všetky výhody školy, druhú polovicu financuje zriaďovateľ z vlastných zdrojov. Ak ide o odbornú školu, štúdium na nej je bezplatné. Zriaďovateľ od začiatku volil stratégiu uniforiem, aby študenti chodili do školy oblečení slušne. Podľa Niklovej uniformy vplývajú svojím spôsobom aj na správanie sa študenta, eliminujú aj materiálne rozdiely medzi žiakmi.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM