Kristína Kožiaková Samospráva

Nové komunitné centrum aj interiér kina. Čo všetko budú riešiť breznianski poslanci?

Poslanci opäť zasadnú do poslaneckých lavíc. Na mestskom zastupiteľstve sa na pretras dostanú zaujímavé témy. Pozrite, o čom bude najbližšie rokovanie!

Ilustračný obrázok k článku Nové komunitné centrum aj interiér kina. Čo všetko budú riešiť breznianski poslanci?
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci sa stretnú na 7. pracovnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Brezna. Konať sa bude už v utorok 13. septembra 2016 o 9:00. Okrem množstva tém sa budú venovať aj komplexnej stratégii na riešenie rómskej otázky.

Preštudujte si kompletný program zasadnutia.

  1. Otvorenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna
  2. Skúška hlasovacieho zariadenia
  3. Procedurálne otázky
  4. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Brezna k 31.08.2016
  5. Návrhy Všeobecne – záväzného nariadenia mesta Brezna o poskytovaní dotácií

z rozpočtu Mesta Brezno

6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezna

7. Komplexná stratégia riešenia rómskej problematiky na roky 2016–2022

8. Majetkové záležitosti

9. Správy hlavnej kontrolórky mesta Brezna

10. Správa o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno k 30.06.2016

11. Plnenie rozpočtu mesta Brezna za I. polrok 2016

12. Správa o vývoji a stave pohľadávok mesta za 2. štvrťrok 2016

13. Informatívna správa o vykonaných zmenách rozpočtu od 1.5.2016 do 31.7.2016

14. Rozpočet mesta Brezna na rok 2016 – návrh na IV. zmenu

15. Správa o činnosti Mestskej polície Brezno za I. polrok 2016

16. Rôzne

  • 16.1. Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Komunitného

centra Zadné Halny, Brezno

  • 16.2. Podanie žiadosti o dotáciu a pôžičku na obnovu interiéru kina Mostár v Brezne
  • 16.3. Menovanie členov dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Brezno s.r.o.
  • 16.4. Návrh na odvolanie člena komisie pre šport pri MsZ v Brezne
  • 16.5. Ústna informácia predsedov komisií Mestského zastupiteľstva mesta Brezna o činnosti

komisií

17. Otázky poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna na náčelníka Mestskej polície Brezno a na štatutárnych zástupcov organizácií a spoločností zriadených a založených mestom Brezno

18. Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

19. Ukončenie zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Brezna

Pozrite si Brezniansky obchvat z vtáčej perspektívy v našej fotogalérii

Môže vás zaujímať:

Máte chuť si po lete zaplávať alebo uprednostníte ľad a korčule? V Brezne ide oboje

Brezňania, máte otázky na vedenie mesta? Primátor s poslancami vyrážajú medzi ľudí

Foto: ilustračné

Brezniansky obchvat z vtáčej perspektívy
13
Galéria
Zdroj: Tomáš Dolinský
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM