Katarína Oravská Rôzne

Breznianske školy získali medzinárodný titul: Žiaci sa stali agentmi v službách Zeme!

Školy v troch breznianskych obciach sa môžu od včera hrdiť medzinárodným titulom Zelená škola. Zaradili sa tak medzi 118 škôl po celom Slovensku, ktoré sa týmto titulom pýšia. Ocenené boli za aktivity učiteľov a žiakov, ktorí dlhodobo prispievajú k lepšiemu životnému prostrediu.

Ilustračný obrázok k článku Breznianske školy získali medzinárodný titul: Žiaci sa stali agentmi v službách Zeme!
Zdroj: TASR

Špeciálna základná škola Čierny Balog, Základná škola v Šumiaci a Základná škola s materskou školou v Závadke nad Hronom. Tieto tri školy z nášho okresu si včera spolu s ďalšími 81 školami z celého Slovenska odniesli zo slávnostného odovzdávania v Košiciach titul a vlajku medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu Zelená škola. Akcia sa uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia Petra Žigu. Aktuálne sa dokopy pýši titulom Zelená škola už 118 slovenských škôl.

Znižujú vplyv školy na životné prostredie

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných dvoch rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta.

„Kvalita a nápaditosť aktivít našich škôl každoročne narastá. Naše školy poskytujú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom a na základne vzájomnej spolupráce tak meniť prostredie celej školy. A na to sme hrdí,“ hovorí manažérka programu Zelená škola Miroslava Piláriková.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Program je výnimočný pestrým servisom a medzinárodnou metodikou „7 krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov.

Agenti v službách Zeme

Slávnostnej certifikácie sa zúčastnilo cez 250 zástupcov škôl, miest a obcí, pre ktorých organizátori okrem odovzdávania certifikátov, exkurzie a kultúrneho programu pripravili aj zaujímavé workshopy na témy ako existenciálna ekovýchova, rovnosť medzi žiakmi, či príklady dobrej praxe. Zúčastnení žiaci sa v rámci interaktívneho programu na chvíľu mohli stať aj „Agentmi v službách Zeme“.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň cez 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 278 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

V Balogu bolo cieľom znížiť množstvo odpadu

Titul Zelená škola si v ocenenej Špeciálnej základnej škole Čierny Balog veľmi vážia. „Je ocenením práce pedagogických a nepedagogických pracovníkov, žiakov, rodičov a všetkých zapojených do programu Zelená škola,“ povedala koordinátorka programu Zelená škola v ŠPŠ Čierny Balog Zuzana Giertlová.

Škola je zapojená do programu už druhé certifikačné obdobie. „Za prioritnú tému sme si zvolili odpad. Našu školu navštvevujú žiaci s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ priblížila Giertlová.

V Environmentálnom akčnom pláne si stanovili cieľ znížiť množstvo komunálneho odpadu zavedením trojzložkového separovaného zberu o 10 %. „Okrem toho, že sa žiaci naučili triediť odpad, v spolupráci s Lesným závodom Čierny Balog žiaci s rodičmi vyčistili časť lesa od odpadkov. Žiakom sa páčil výučbový program „Budme ohľadupní k životnému prostrediu“, ktorý s nimi realizovala Vydra (vidiecka rozvojová aktivita),“ doplnila Giertlová.

V Šumiaci sušia liečivé rastliny

„Sme veľmi pyšní, že patríme medzi školy, ktoré už tento titul už majú. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť toto ocenenie znamená, že škola pristupuje k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome,“ povedala Marta Bošeľová zo Základnej školy Šumiac.

Podľa jej slov nestačí len získavať vedomosti, ale treba aj konať. Už tri roky sa venujú téme Zeleň. „Vo všetkých triedach a v interiéri školy sú izbové rastliny. Na školskom dvore sme vybudovali bylinnú skalku a pokračujeme vo vybudovaní bylinnej špirály. Pred budovou školy chceme vybudovať malú Eko-učebňu, zatiaľ pracujeme na pocitovom chodníku,“ priblížila Bošeľová.

V každom ročníku druhého stupňa majú žiaci predmet Environmentálna výchova. „Súčasťou Environmentálnej výchovy je hlavne triedenie odpadu, zber použitých batérií, elektroodpadu, tetrapakov, starého papiera, zber a sušenie liečivých rastlín. V každej triede sú kontajnery na triedený odpad. Učíme žiakov ako šetriť energiu a vodu, aké potraviny sú prospešné zdraviu, vedieme ich k nakupovaniu potravín a výrobkov vyrobených na Slovensku,“ povedala Bošeľová.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM