O ľudských právach a prierezových témach vo vyučovaní. Bystrická univerzita chystá workshop pre učiteľov

Katedra etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja v Banskej Bystrici pozýva na workshop, ktorého hlavnou témou je implementácia ľudsko-právnej tematiky a prierezových tém v obsahu vyučovania v základných a stredných školách.

Ilustračný obrázok k článku O ľudských právach a prierezových témach vo vyučovaní. Bystrická univerzita chystá workshop pre učiteľov
Zdroj: TASR

Cieľom workshopu je aktívna účasť učiteľov v tréningu metodických činností so súbormi multimediálnych DVD, ktoré vytvorili pracovníci PdF, konkrétne pre vyučujúcich etickú výchovu, občiansku náuku, dejepis, geografiu, anglický jazyk a výtvarnú výchovu.

Workshop sa uskutoční dňa 13. – 14. 10. 2017 (piatok, sobota) v hoteli Brusno, kde okrem metodickej inštruktáže budú zabezpečené aj psycho-sociálne a relaxačné aktivity.

Čas a miesto konania:
Hotel Brusno, Brusno 642, 976 62 Brusno
http://hotel-brusno.sk/
13.10.2017, od 10:00 do 18:00
14.10.2017, od 9:00 do 16:00

Workshop, všetky aktivity a strava, príp. ubytovanie sú hradené z finančných prostriedkov grantov APVV-14–0176 a KEGA 008UMB-4/2015, cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Prosíme potvrdiť účasť, prípadne neúčasť do 26. 09. 2017 na email: michaela.sajgalova@umb.sk

V prihláške označte niektorú z možností účasti:
Účasť obidva dni: a) s ubytovaním, b) bez ubytovania

Účasť iba na časti workshopu:
a) Prvý deň/piatok – celý deň,
b) Piatok popoludní a celú sobotu s ubytovaním
c) Druhý deň/sobota – celý deň

(PR správa)

foto: ilustračné

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.