Novinka pre pacientov. V bystrickej nemocnici otvorili dom ošetrovateľskej starostlivosti

Máte v rodine niekoho, kto už nemusí byť hospitalizovaný, ale jeho stav si ešte vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť? Potom čítajte!

Jakub Forgács

Dom ošetrovateľskej starostlivosti otvára od 5 . marca 2018 vo svojich priestoroch Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. „Stane sa, že mama, starý otec alebo iný príbuzní či známy už nepotrebuje starostlivosť lekára, ale je imobilný, vyžaduje pravidelné sledovanie stavu, previazať ranu, podať lieky, rehabilitovať, má zavedené sondy alebo vývody . Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS) pomôže vyriešiť situáciu pacientom, kedy už nemusia byť hospitalizovaní, ale ich stav si ešte vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť a ich príbuzní nemajú možnosť sa o nich celodenne postarať,“ uviedla Ružena Maťašeje, hovorkyňa nemocnice.

Zariadenie je určené najmä pre pacientov prepustených z FNsP F. D. Roosevelta. „Ak budú dostupné lôžka prijmeme aj pacientov z domáceho prostredia. Vieme tiež pomôcť aj s krátkodobými pobytmi v prípade ak príbuzní majú napríklad vlastné zdravotné problémy, idú na služobnú cestu alebo dovolenku,“ vysvetľuje Monika Trnovcová, vedúca odboru ošetrovateľstva.

Dĺžka pobytu je maximálne jeden mesiac. „V prípade záujmu o umiestnenie do DOS, nás pacient alebo príbuzní osloví osobne alebo telefonicky. Vyplní potrebné tlačivo, dohodne si dátum prijatia pacienta. DOS sa nachádza v lôžkovej časti nemocnice v monobloku B1 na 13. poschodí. Pacientom je k dispozícii deväť lôžok v novo zrekonštruovaných izbách,“ upresňuje Blanka Vaculčiaková, odborný garant zariadenia.

„Demografický vývoj nástojčivo vyžaduje vznik takýchto zariadení. Obyvateľstvo nielen na Slovensku starne, doba prežívania sa predlžuje, avšak v istom okamihu môže nastať situácia, že človek potrebuje istý druh ošetrovateľskej starostlivosti. Kontinuita zdravotnej starostlivosti je pre nás prvoradá. Ale poskytovať čisto ošetrovateľskú starostlivosť na oddelení vybavenom personálne aj materiálne na poskytovanie najodbornejšej zdravotnej starostlivosti je medicínsky aj ekonomicky neefektívne,“ vysvetľuje dôvody zriadenia DOSu Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Služby Domu ošetrovateľskej starostlivosti nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Sú plne spoplatnené. Jeden deň pobytu stojí 35 eur.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery Domu ošetrovateľskej starostlivosti!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame