Michal Majer Rôzne

Nadácia Ekopolis pomôže zaplaveným obciam

V siedmom ročníku grantového programu Priestory Nadácie Ekopolis, ktorého témou je úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5500 eur päť najlepších projektov.

V Handlovej, Iži a Martovciach v okrese Komárno, Norovciach v Topoľčianskom okrese a Prši v okrese Lučenec majú úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 23 projektov na celom Slovensku sumou 121 900 eur.

O podporu sa v otvorenom grantovom kole mohli uchádzať skupiny občanov, mimovládne organizácie a samosprávy miest a obcí. Žiadatelia získali okrem finančnej čiastky na projekt aj technickú pomoc a poradenstvo pri jeho realizácii. Priestranstvá by mali byť upravené a sprístupnené verejnosti do 31. decembra 2011. „Pri hodnotení žiadostí sa poradný výbor opieral o zverejnené kritériá. Z nich najdôležitejšia bola účasť občanov na vytváraní verejného priestoru už v etape navrhovania úprav. Práve tento postup je zárukou, že okrem obnoveného alebo nového verejného priestranstva vzniknú aj neviditeľné, ale rovnako dôležité zmeny v komunite. Spoločné plánovanie budúcnosti sa ukazuje kľúčové v mestách a obciach, ktoré boli postihnuté živelnou udalosťou, ako aj v iných sídlach,“ vysvetlila programová manažérka Nadácie Ekopolis Martina Paulíková.

Obec Prša získala podporu na svoj projekt Oddychová zóna, ktorého cieľom je obnova priestoru v centre obce, ktoré bolo zaplavené v júni 2010. Na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Chceli by doplniť mobiliár, dosadiť zeleň a priestor osvetliť tak, aby mohli znovu organizovať podujatia a stretnutia pre občanov.

V Norovciach má vzniknúť Oddychová zóna v obci Norovce – miesto pre všetkých. Výsledkom projektu, ktorý podala obec, je úprava okolia malej nádrže v centre obci, ktorá sa v zime používa na korčuľovanie a v lete si pri nej ľudia grilujú a stretávajú sa. Chceli by si vytvoriť bezpečnú a peknú oddychovú zónu s ihriskom, posedením a kvetmi. Napriek povodniam nebolo toto miesto zaplavené a ľudia majú záujem skrášliť si tento priestor.

Obnova srdca Martoviec je názov projektu, na ktoré získala podporu Nezisková organizácia Martos. Plánuje obnoviť parčík v centre obce, ktorý sa nachádza pri vodnom kanáli a uskutočňujú sa pri ňom rôzne kultúrne podujatia, Dni obce a pod. V parčíku by chceli doplniť drobný mobiliár a obnoviť detský park.

V Iži upravia zanedbaný verejný priestor v centre obce. Obec získala z programu Priestory podporu na vytvorenie nového verejného priestoru v bývalej záhrade pri zdravotnom stredisku. Priestranstvo by malo byť sprístupnené širokej verejnosti aj návštevníkom archeologickej lokality z rímskych čias. Keďže obec Iža má pri záplavách problémy so zvýšenou hladinou spodnej vody, nový verejný priestor chcú vybudovať na vyvýšenom, chránenom mieste a podľa predstáv miestnych občanov.

Neformálna skupina občanov v Handlovej získala podporu na svoj projekt Oživme vzťahy v komunite. Ich cieľom je úprava plochy na sídlisku na Morovianskej ulici, ktorá bola zničená pri povodni. Plánujú vytvoriť miesto na stretávanie, oddych a hry detí. Konkrétna náplň miesta a jeho súčasti si dohodnú spoločne. Chcú, aby upravený priestor bol bezpečný, otvorený a prístupný všetkým skupinám užívateľov.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM