Ilustračný obrázok k článku Na svete je nový rebríček stredných škôl. Takto sa umiestnili tie bystrické
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Na svete je nový rebríček stredných škôl. Takto sa umiestnili tie bystrické

Aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov z nášho mesta.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Na svete je nový rebríček stredných škôl. Takto sa umiestnili tie bystrické

Aktualizované rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Pozreli sme sa na umiestnenie zástupcov z nášho mesta.

Ilustračný obrázok k článku Na svete je nový rebríček stredných škôl. Takto sa umiestnili tie bystrické
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Aktualizované rebríčky stredných a základných škôl na Slovensku sú vonku. Zverejnil ich Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Naj na Slovensku

Medzi SOŠ obhájili prvé dve miesta v celoslovenskom rebríčku Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2) a SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na tretie miesto postúpila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Výmenu v rámci čelných pozícií hlási INEKO v rebríčku za krajinu pri gymnáziách. Z tretieho na prvé miesto poskočilo bratislavské Gymnázium Jura Hronca, a naopak, z prvého na tretie miesto sa posunula Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave. Druhú priečku obhájilo Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach.

Ako dopadli bystrické školy?

V celoslovenskom merítku sa bystrické školy v prvej tridsiatke neumiestnili v kategórií stredných odborných škôl a v kategórii gymnázií majú jediného zástupcu, Gymnázium J. G. Tajovského 25 skončilo na 14. priečke. Pozreli sme sa aj, aké priečky sa bystrickým školám ušli v rámci Banskobystric­kého kraja.

V prvej tridsiatke stredných odborných škôl v kraji má Bystrica hneď niekoľkých zástupcov. Štvrté miesto obsadila Stredná zdravotnícka škola J. G. Tajovského 24, na desiatom je SPŠ Jozefa Murgaša Hurbanova 6, na 15. skončila Obchodná akadémia J. G. Tajovského 25, na 28. mieste sa umiestnila Stredná odborná škola Školská 5 a 29. skončila Spojená škola – SOŠ Školská 7.

Osobitnou kategóriou je rebríček gymnázií. Gymnázium J. G. Tajovského 25 je v kraji na prvom mieste. Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Hurbanova 9 obsadilo ôsmu priečku, Gymnázium Mikuláša Kováča Mládežnícka 51 je desiate, 13. miesto patrí Gymnáziu Andreja Sládkoviča J. A. Komenského 18 a 18. priečku obsadilo Evanjelické gymnázium Skuteckého 5

Aktualizované rebríčky

Ako približuje INEKO, v rámci aktualizácie týkajúcej sa ako základných, tak i stredných škôl, boli doplnené najnovšie údaje o uplatnení absolventov SŠ, mimoriadnych výsledkoch žiakov, pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku, výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách, počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú informačné technológie, podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR, finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka a zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Upozornenie: Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky tak nemusia plne vypovedať o kvalite školy, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy a najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín