Jakub Forgács Správy

Máte doma budúceho prváčika? Dôležité INFO k zápisu do bystrických škôl

Rodičia malých Banskobystričanov, zbystrite pozornosť. Zápis do prvých ročníkov mestských základných škôl sa nezadržateľne blíži. Čítajte informácie, ktoré netreba prehliadnuť!

Ilustračný obrázok k článku Máte doma budúceho prváčika? Dôležité INFO k zápisu do bystrických škôl
Foto: Ľuba Lesná / Zdroj: Dnes24.sk

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie („ďalej len zápis“).

Jednotný termín

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Čas zápisu detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica je prvý pracovný utorok v mesiaci apríl, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 13:00 do 18:00. Tento rok tento termín vyšiel na 5. apríla..

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Pri zápise je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa.

Rozhodnutie o prijatí

Do prvého ročníka sa prijíma dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca môže s dieťaťom navštíviť zápisy vo viacerých základných školách, ale zapísať môže dieťa iba do jednej základnej školy.

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať. Pokiaľ sa zákonný zástupca rozhodne zmeniť školu dieťaťa dodatočne po zápise, musí to oznámiť predchádzajúcej škole najneskôr do konca augusta.

Zákonný zástupca dieťaťa môže na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť (nedosiahlo potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa – telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, má zdravotné problémy).

Čítajte tiež:

Perfektná pomôcka pre mamičky a oteckov: Čo by ste mali vedieť o škôlkach v Bystrici a to v jednej kocke

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM