Kto všetko chce byť poslancom? V Bystrici podalo kandidátne listiny 118 ľudí

O poslanecký post sa chce v nadchádzajúcich komunálnych voľbách pobiť 118 uchádzačov. Toto sú ich mená!

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Kto všetko chce byť poslancom? V Bystrici podalo kandidátne listiny 118 ľudí
Zdroj: TASR

V Bystrici sa chcú o primátorské kreslo v novembrových komunálnych voľbách uchádzať iba štyria kandidáti. O poslanecké stoličky v Mestskom zastupiteľstve však chce zabojovať až 118 uchádzačov, ktorí podali kandidátnu listinu do určenej lehoty (11.9. do 24:00). Pre spravodajský portál Bystrica24 to potvrdil zapisovateľ Mestskej volebnej komisie Karol Langstein. Bystričania si budú 31 nových poslancov voliť v siedmich volebných obvodoch.

Informácia o podaných kandidátnych listinách pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Volebný obvod číslo: 1 (Centrum) (volí sa 6 poslancov)

 • Michal Faltin – NEKA
 • Radovan Sloboda Ing. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slo-vensko
 • David Kapusta – Ing.,Mgr. NEKA
 • Miroslav Štelcl – NEKA
 • Andrea Maková Bc. – NEKA
 • Stanislav Mičev PhDr.,PhD. – NEKA
 • Miriam Lapuníková Ing.,MBA – NEKA
 • Matúš Oľha doc.Mgr.art.,PhD. – NEKA
 • Ladislav Hölc – Strana zelený Slovenska
 • Richard Tokušev – Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • Patrícia Cenkovová Mgr. – SPOLU-občianska demokracia
 • Jana Toličová Mgr. – SPOLU-občianska demokracia
 • Marek Zeman Ing. – SPOLU-občianska demokracia
 • Pavol Katreniak Mgr.,Ing. – NEKA
 • Andrea Bačová Mgr. – NEKA
 • Marián Pataj JUDr. – NEKA
 • Milan Ševčík – STRANA MODER- NÉHO SLOVENSKA
 • Ivan Rybárik Ing. – STRANA MODER- NÉHO SLOVENSKA
 • Ján Jambrich – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • Ludvik Nábělek MUDr.,PhD. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Marek Vyhnička – Smer -sociálna de- mokracia, Slovenská národná strana
 • Radovan Ocharovich Mgr. – NEKA
 • Róbert Ragan – NEKA
 • Marek Šabo Mgr. – NEKA

Volebný obvod číslo: 2 (Majer, Uhlisko, Senica a Šalková) (volia sa 2 poslanci)

 • Martin Úradníček Ing. – NEKA
 • Ivan Uhrík Ing.,Bc.,PhD. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Marcel Mojžiš Ing.,Bc. – SPOLU-občianska demokracia
 • Jaroslav Kuracina – NEKA
 • Oľga Kazanská Mgr. – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Alexander Daško Mgr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Marcel Pecník PhDr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo: 3 (Sásová, Rudlová) (volí sa 9 poslancov)

 • Martin Majling Ing. – NEKA
 • Tomáš Štrba Mgr.,PhD. – NEKA
 • Milan Lichý Ing. – NEKA
 • Beata Hirt Ing. – NEKA
 • Andrej Leitner Ing. – NEKA
 • Vladimír Pirošík Mgr. – NEKA
 • Jarmila Chmelková – Strana zelených Slovenska
 • Dáša Kupčeková – Strana zelených Slovenska
 • Elena Púchyová Ing. – Strana zelených Slovenska
 • Marek Kotleba Bc. – Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • Jakub Iždinský – Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • Maroš Čupka Dis.art. – KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
 • Matúš Molitóris Mgr. – NEKA
 • Anton Minárik PaedDr. – NEKA
 • Ladislav Huntoš – NEKA
 • Róbert Trnka Ing. – NEKA
 • Martin Klus doc.PhDr.,PhD.MBA – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Marek Kliment – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Jana Brázdilová Ing., Mgr. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Vladimír Piperek – NEKA
 • Pavol Bielik – NEKA
 • Peter Hunák MUDr. – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Milan Prašovský – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • Ján Dilík – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • Vladimír Rosinský – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • Jakub Gajdošík Mgr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Michal Škantár Ing. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Andrej Refka Bc. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Július Ernek Mgr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Martin Turčan Ing. – NEKA
 • Matej Bučko – NEKA

Volebný obvod číslo: 4 (Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka) (volia sa 2 poslanci)

 • Marek Odaloš – NEKA
 • Peter Čajka PhDr. – NEKA
 • Jozef Baláž MUDr. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Jozef Tomáš Ing. – NEKA
 • Miroslav Potančok – Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • Katarína Čižmárová Doc.RNDr.,CSc. – NEKA
 • Dušan Dobrota – SPOLU-občianska demokracia
 • Abdulbesi Čako – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Janka Kmeťová JUDr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo: 5 (Fončorda) (volí sa 7 poslancov)

 • Vladimír Hiadlovský doc.,Ing.,PhD. – NEKA
 • Lucia Fabriciusová JUDr. – NEKA
 • Klaudia Hrušková – Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
 • Vladimír Sklenka PhDr.,PhD. – NEKA
 • Vladimír Výbošťok – NEKA
 • Ľubica Kleniarová Mgr. – KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
 • Viera Klimentová RSDr. – KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
 • Peter Pohančaník Ing.,PhD. – NEKA
 • Miroslav Ivan Ing., – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Peter Gogola Mgr. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Soňa Kopčanová Mgr. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Rastislav Medveď Mgr. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Lucia Skokanová Ing. – NEKA
 • Hana Kasová Ing.arch. – NEKA
 • Luděk Hochmuth MUDr. – NEKA
 • Danica Halamová Ing. – NEKA
 • Peter Peuker – NAJ – Nezávislosť a Jednota
 • Robert Hrnčiar – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Svetozár Tomič – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Marcela Gallová – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Denisa Zaťková – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Stanislav Zaťko – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Matej Ďurica – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Roman Štrba Mgr. – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • Ján Gereg JUDr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Daniel Karas Mgr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Marek Modranský Mgr. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Ľubomír Motyčka – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo: 6 (Radvaň) (volia sa 3 poslanci)

 • Roman Miškár – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Vladimír Moravčík – NEKA
 • Juraj Odor Ing. – NEKA
 • Miroslava Pastorková Kiseľová Mgr.art.,PhD. – Strana zelených Slovenska
 • Ján Ševc RSDr.,CSc. – KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
 • Peter Plančík – KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
 • Pavol Strhák – SPOLU-občianska demokracia
 • Ľudmila Priehodová Ing.arch. – NEKA
 • Alžbeta Lukáčová Mgr.,PhD. – NEKA
 • Jozef Sásik Ing. – Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 • Svetozár Dluholucký Prof.MUDr.,CSc. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 • Erika Karová – NEKA
 • Marek Ondráš Mgr. – NEKA
 • Peter Novanský – NEKA

Volebný obvod číslo: 7 (Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce a Iliaš) (volia sa 2 poslanci)

 • Igor Kašper Ing. – SaS,OĽANO,KDH,SME RODINA – Boris Kollár, Progresívne Slovensko
 • Miroslav Lupták – NEKA
 • Milan Smädo – NEKA
 • Michal Ševčík JUDr.Ing.,PhD. – STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA
 • Peter Handlovský Ing. – Smer -sociálna demokracia, Slovenská národná strana

„Kandidátne listiny následne verifikuje Mestská volebná komisia v Banskej Bystrici (MVK), ktorej zasadnutie zvolá primátor mesta do zákonom stanovenej lehoty (do 18. septembra 2018). Po preverení kandidátnych listín MVK zaregistruje kandidátov a vyznačí registráciu kandidátov na kandidátnej listine,“ uviedol Langstein.

MVK vyhotoví rozhodnutia o zaregistrovaní kandidátov alebo nezaregistrovaní kandidátov. „V kontexte predošlého textu je informácia o kandidátoch informačného charakteru s tým, že až zverejnený zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby mestského zastupiteľstva a pre voľby primátora, ktoré zverejníme v mieste obvyklým spôsobom budú smerodajné. Termín tohto zverejnenia je do 16.10.2018,“ doplnil a zároveň upozornil, že poradie kandidátov je priebežné a na hlasovacích lístkoch budú mať iné poradie, takže nie je vhodné špekulovať o konečných poradových číslach – vo vlastnom záujme kandidátov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk