Kedy pôjde R1-tka až do Ružomberka?

Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo uznesenie, v ktorom poslanci nesúhlasili s návrhom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod vedením Jána Figeľa o vynechaní plánovanej trasy predĺženia R1 z Banskej Bystrice cez Slovenskú Ľupč

Monika Obrtalová

moo

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500