Marcel Páleš Správy

Veľká obnova operačných sál v Rooseveltke: Polovica je už v prevádzke, druhú dokončia o pár dní

K finále sa blíži Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP FDR). Boli ju monitorovať aj zástupcovia Európskej komisie.

Ilustračný obrázok k článku Veľká obnova operačných sál v Rooseveltke: Polovica je už v prevádzke, druhú dokončia o pár dní
Zdroj: Dnes24.sk

Projekt je podporený z prostriedkov Európskej únie. Vo štvrtok si ho v rámci monitorovacej návštevy prehliadli zástupcovia Európskej komisie a členovia Monitorovacieho výboru pre Operačný program zdravotníctvo.

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia v histórii

Komplex prevádzok, ktoré tvoria najpodstatnejší a najnáročnejší segment zdravotníckej prevádzky nemocnice, vykazoval po tridsiatich rokoch používania značnú morálnu a fyzickú zastaranosť a veľkú energetickú náročnosť. Zdravotnícka technika a ostatné technológie sa takisto dostávali na hranicu používateľnosti.

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku, čerpanému prostredníctvom Operačného programu zdravotníctvo z prostriedkov Európskej únie, nemocnica v októbri 2011 zahájila najrozsiahlejšiu rekonštrukciu vo svojej histórii. Jej najväčší prínos podľa slov riaditeľa nemocnice Vladimíra Baláža bude: „Po rekonštrukcii sa zvýšia kapacity operačných sál, budeme môcť operovať viac a efektívnejšie. Pre pacienta to bude znamenať pri niektorých výkonoch kratšie čakacie doby.“

Vďaka eurofondom kvalitnejšia starostlivosť

Ako uviedol Ján Šulaj, námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť: “Zrekonštruovaný a moderne vybavený urgentný príjem nám zabezpečí lepšiu pripravenosť v prípade hromadných nešťastí.“

Marek Brezničan, generálny riaditeľ sekcie európskych programov a projektov MZ SR sa o projekte vyjadril nasledovne: “Som naozaj veľmi rád, že vďaka eurofondom môžu naši pacienti profitovať zo skvalitňovania zdravotnej starostlivosti. Projekt Komplexnej rekonštrukcie operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta úspešne napreduje a realizuje sa v súlade s plánovaným harmonogramom.“

Prehliadka momentálneho stavu projektu bola súčasťou programu monitorovacej návštevy zástupcov Európskej komisie (EK) a členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program zdravotníctvo (MV pre OPZ), ktorí navštívili štyri zdravotnícke zariadenia v Banskej Bystrici, ktorých projekty boli podporené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V Detskej fakultnej aj nadstavba

Členovia EK a MV pre OPZ ďalej navštívili Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banská Bystrica, kde realizovali nadstavbu a rekonštrukciu budovy. Z FNsP FDR sa presunuli do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., kde bola komplexná modernizácia účelom zvyšovania úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Štvrtým prijímateľom, u ktorého výbor svoju prehliadku ukončí, je zariadenie ambulantnej starostlivosti EDELMA, s.r.o. Monitorovacej návšteve podporených projektov banskobystrického regiónu predchádzalo 19. júna VIII. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Zdravotníctvo v hoteli LUX.

Na zasadnutí členovia MV pre OPZ posúdili Výročnú správu o vykonávaní Operačného programu Zdravotníctvo za rok 2012, prerokovali Rokovací poriadok MV pre OPZ a oboznámili sa s Aktuálnym stavom realizácie OPZ. Ďalej bolo na programe MV Hodnotenie dopadov OPZ a Príprava nového programového obdobia 2014 – 2020.

V júli kolaudácia a testovanie

Polovica zrekonštruovaných operačných sál vo FNsP FDR je už v prevádzke. Druhá časť bude dokončená do konca mesiaca. V júli bude prebiehať v celom komplexe operačiek kolaudácia a testovacia prevádzka. Dokončenie projektu je plánované na október 2013.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica patrí medzi najvýznamnejšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku. Niektoré špecializované služby a výkony, sú vzhľadom na ich špecifickosť, poskytované pre pacientov celého Slovenska. V súčasnosti nemocnica disponuje 11 klinikami a 10 oddeleniami, ktoré liečia pacientov na 916 lôžkach. Týmto pracoviskám prináleží spolu 82 špecializovaných ambulancií.

„Počas roka v priemere hospitalizujeme viac ako 30 000 pacientov a vykonáme vyše 400 000 špeci­alizovaných ambulantných vyšetrení. V nemocnici pracuje vyše 2000 zamestnan­cov,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Matešeje.

Foto: FNsP FDR

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
3
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM