Ilustračný obrázok k článku Doprava v Bystrici a okolí sa má skvalitniť: Pomôžu odborníci z univerzity
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Doprava v Bystrici a okolí sa má skvalitniť: Pomôžu odborníci z univerzity

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility má niekoľko etáp – analýza súčasného stavu, návrh aktivít a vyhodnotenie z pohľadu dopadu na životné prostredie.

Jakub Forgács Správy Samospráva
Jakub Forgács Správy Samospráva

Doprava v Bystrici a okolí sa má skvalitniť: Pomôžu odborníci z univerzity

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility má niekoľko etáp – analýza súčasného stavu, návrh aktivít a vyhodnotenie z pohľadu dopadu na životné prostredie.

Ilustračný obrázok k článku Doprava v Bystrici a okolí sa má skvalitniť: Pomôžu odborníci z univerzity
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Riešiteľský tím odborníkov zo Žilinskej univerzity v Žiline sa počas najbližších dvoch rokov postará o vypracovanie Plánu udržateľnej mobility funkčného územia nášho mesta, ku ktorému je okrem samotnej Banskej Bystrice pričlenených aj ďalších 16 okolitých obcí. Mať udržateľný dopravný systém, skvalitniť rôzne druhy dopravy a mobility obyvateľov i návštevníkov mesta – to je hlavný cieľ strategického dokumentu PUM. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„Po opakovanom procese verejného obstarávania podpísala samospráva s víťazom verejnej súťaže, Žilinskou univerzitou v Žiline, zmluvu koncom januára 2021,“ upresnila.

Niekoľko etáp

„Som rád, že po komplikovanom procese verejného obstarávania sa nám podarilo vysúťažiť partnera, ktorý má dostatočné skúsenosti na to, aby spracoval pre naše mesto a širšie okolie Plán udržateľnej mobility, ktorého súčasťou je Plán dopravnej obslužnosti. Verím, že odborníkom zo Žilinskej univerzity sa aj vďaka plánovaným aktivitám s Banskobystričanmi podarí vytvoriť kvalitný dokument, ktorého aplikácia v praxi bude plusom nielen pre obyvateľov, ale aj pre mesto a životné prostredie samotné,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility má podľa slov hovorkyne niekoľko etáp – analýza súčasného stavu, návrh aktivít a vyhodnotenie z pohľadu dopadu na životné prostredie. „Medzi očakávané ciele Plánu udržateľnej mobility patrí, o. i., návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému, riešenie problematiky nedostatočnej kapacity plôch statickej dopravy, najmä na sídliskách, zvýšenie plynulosti dopravného pohybu, zníženie nehodovosti, zlepšenie kvality verejných priestorov a života obyvateľstva, skrátenie času jazdy verejnej hromadnej dopravy, návrh integrovaného systému prímestskej dopravy a návrh systému park & ride, zníženie emisií z dopravy a pod.,“ vymenovala.

„Plán udržateľnej mobility má charakter územnoplánovacieho podkladu, pretože jeho súčasťou je generel dopravy, ktorý hovorí o všetkých druhoch dopravy v meste. Zároveň ide o mobilitu samotnú, nielen automobily, ale presun ľudí, tovarov a služieb v rámci mesta a jeho najbližšieho okolia. Hlavným cieľom PUM je navrhnúť opatrenia ako znížiť individuálnu dopravu a motivovať ľudí k tomu, aby využívali verejnú a nemotorovú dopravu,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Stretnú sa aj s obyvateľmi

Keď to opatrenia dovolia, Žilinská univerzita plánuje podľa slov Marhefkovej organizovať aj worskhopy a stretnutia s obyvateľmi mesta a okolitých obcí, ktorí budú môcť vyjadriť svoje postrehy a vlastné skúsenosti. Relevantné požiadavky sa stanú súčasťou strategického dokumentu.

„Tento rok sme sa chceli prioritne zamerať na analýzu jednotlivých druhov dopravy. Odborné útvary mesta Banská Bystrica sú nám nápomocné pri poskytovaní mnohých dôležitých údajov a dát. Keďže covidové obdobie môže naše prieskumy o počte áut na križovatkách či cestujúcich v MHD skresľovať, museli sme zmeniť aj harmonogram projektu. Čaká nás prvá etapa, v rámci ktorej plánujeme viaceré aktivity, do ktorých by sme chceli zapojiť aj obyvateľov Banskej Bystrice,“ dopĺňa docent Marián Gogola zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Ako dodala Marhfková, Banskobystričania sa už dnes môžu zapojiť na FB profile Mesto Banská Bystrica do hlasovania o tri základné slová, ktoré budú charakterizovať, aké mesto by chceli v budúcnosti. Na základe toho spracuje Žilinská univerzita logo, ktoré bude sprevádzať projekt Plánu udržateľnej mobility počas celého jeho trvania.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Prečítajte si tiež

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie