Ilustračný obrázok k článku Do školy aj po štyridsiatke? Na bystrickej UMB sa budú učiť cibrenie pamäti aj jazyky
Zdroj: TASR

Do školy aj po štyridsiatke? Na bystrickej UMB sa budú učiť cibrenie pamäti aj jazyky

Vek je len číslo. Dôkazom je aj ponuka, akú dostanú študenti na Univerzite Mateja Bela. Do prednáškových miestností zasadnú ľudia 40+. A ako správni žiaci, nebudú ukrátení ani o exkurzie či pohybové aktivity!

Jakub Forgács Rôzne
Jakub Forgács Rôzne

Do školy aj po štyridsiatke? Na bystrickej UMB sa budú učiť cibrenie pamäti aj jazyky

Vek je len číslo. Dôkazom je aj ponuka, akú dostanú študenti na Univerzite Mateja Bela. Do prednáškových miestností zasadnú ľudia 40+. A ako správni žiaci, nebudú ukrátení ani o exkurzie či pohybové aktivity!

Ilustračný obrázok k článku Do školy aj po štyridsiatke? Na bystrickej UMB sa budú učiť cibrenie pamäti aj jazyky
Zdroj: TASR

Fytoterapia, Zdravoveda, Záhradníctvo–zeleninárstvo, ovocinárstvo, okrasné záhradníctvo, špeciálne záhradníctvo, Záhradná architektúra,Vče­lárstvo a Environmentalis­tika,Výživa a zdravie,Umenie – Dejiny a teória výtvarného umenia,Umenie – Výtvarné umenie – kresba a maľba, Etnológia – Tradičná kultúra na Slovensku, Právo, Spoločenský a diplomatický protokol – Etika, Psychológia – Cibrenie pamäti, Informačné a komunikačné technológie, Astronómia, Jazyk anglický, Jazyk nemecký, Jazyk francúzsky, Jazyk taliansky, Jazyk španielsky, Jazyk ruský, Jazyk latinský – odbory, ktoré môžu záujemcovia študovať na Univerzite tretieho veku (UTV) na UMB v akademickom roku 2016/2017.

Súčasťou výučby sú tvorivé diskusie, exkurzie, kultúrne aktivity a pohybové aktivity. Zápis na štúdium na UTV bude v dňoch 20. – 22. septembra 2016.

Úlohou štúdia na Univerzite tretieho veku je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života.Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe. Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne, jazykové odbory jeden krát v týždni. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 32 hodín za akademický rok.

Výučba sa realizuje formou prednášok a konzultácií, ako aj praktických cvičení.UTV UMB využíva obrady a zvyklostí univerzity a pojmy z vysokoškolského štúdia. Po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou končí odovzdávaním diplomov absolventom na slávnostnom promočnom akte.

Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou. V prípade, ak záujemca nespĺňa túto podmienku, musí písomne požiadať o výnimku.

Prijímacie skúšky sa nekonajú. Záujemca o túto formu štúdia, po zápise a po vyplnení zápisného listu, zaplatení školného, sa stáva študentom UTV UMB za podmienok uvedených v Organizačnom poriadku Univerzity tretieho veku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Čítajte tiež:

Urobili nášmu mestu reklamu na nezaplatenie: 5 umeleckých mien, na ktoré môžu byť Bystričania pyšní

Minister obrany zavítal do bystrickej Dukly. Koľko športovcov VŠC by rád videl na olympiáde?

Foto: ilustračné

Zdroj: UMB
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín