Do Bystrice mieri KIKA!

Pripravovaný retail park v Radvani odhaľuje ďalšieho investora. Podľa najnovších informácií na jednom z pozemkov vyrastie obchodné centrum KIKA! Výstavba obchodného domu jedného z najväčších predajcov nábytku v Európe sa skloňovala najmä v súvislosti

Monika Obrtalová

Zámer, ktorý je v súčasnosti v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie, predpokladá výstavbu dvojpodlažného objektu, ktorý bude ponúkať nábytok a široký sortiment súvisiaceho doplnkového tovaru. Vznikne tak centrum vytvárajúce komplexné podmienky pre rozvoj bytovej kultúry a životného štýlu. Ako sa uvádza v zámere, súčasťou stavby bude aj potrebná technická infraštruktúra, príjazdové a vnútroareálové komunikácie a parkoviská.

Lokalita umiestnenia budúceho obchodného domu sa nachádza v južnej časti Banskej Bystrice, v obchodno-priemyselnej zóne mesta na ľavej strane Zvolenskej cesty. V súčasnosti v tejto zóne vzniká nový retail park, ktorý výrazne rozšíri nákupné možnosti v meste pod Urpínom. Okrem spoločnosti KIKA už potvrdila príchod do tohto areálu aj spoločnosť Mobelix a nasledovať budú ďalšie.

Investor počíta pri objekte s vybudovaním 240 parkovacích miest. Keďže tento počet dokonca prevyšuje potreby spomínaného obchodného centra, malo by byť parkovanie bezproblémové. Celkové náklady na výstavbu banskobystrickej KIKY sa odhadujú na 2,7 milióna eur, prácu by tu malo nájsť 35 ľudí.

Spoločnosť KIKA disponuje takmer 70-timi obchodnými domami po celej Európe, predovšetkým v Rakúsku. Zákazníci v nich nájdu sortiment obsahujúci viac ako 50.000 druhov tovaru od bytových doplnkov až po komplexné riešenia bývania. Vstupom spoločnosti do regiónu sa výrazne zvýši konkurencia v danom segmente, z čoho bude profitovať predovšetkým zákazník vďaka nižším cenám a väčšiemu výberu produktov.

mm, enviroportal.sk

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.