Monika Obrtalová Rôzne

Dlhodobé pitie medokýša môže spôsobiť problémy

Mesto Banská Bystrica požiadalo ešte v auguste roku 2008 o rozbor Rudlovského medokýša. Aj napriek zvýšeným hodnotám niektorých látok, ktoré vtedy hygienici v prameni namerali, nebol vydaný žiadny zákaz užívania vody z tohto zdroja. Zhoršenie zdravot

„Na základe objednávky mesta Banská Bystrica sme vyšetrili Rudlovský medokýš a zistili sme prekročené limity arzénu, železa, síranov, mangánu a takisto aj nižšie pH vody,“ hovorí o zisteniach, ktoré namerali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica odborníčka na hygienu životného prostredia a zdravia Pavlína Bartová. Upozorňuje, že dlhodobé pitie z tohto prameňa môže spôsobiť viaceré zdravotné problémy. „Napríklad neurologické problémy, depresie alebo karcinogénne ochorenia,“ vymenúva možné následky Bartová.

Magistrát, ktorý má prameň pod správou o zvýšených hodnotách daných látok vedel. Vo svojej správe uviedol, že vodný zdroj Rudlovský medokýš vyhovuje vo všetkých ukazovateľoch v rozsahu minimálneho rozboru vody ustanovených podľa nariadenia vlády. Hodnota arzénu bola 0,0138 mg/l, hoci najvyššia povolená hodnota podľa zákona predstavuje 0,010 mg/l. Tieto skutočnosti vrátane upozornenia na nebezpečenstvo dlhodobého užívania medokýša boli súčasťou oznamu, ktorý visel na vývesnej tabuli mesta v spomínanom období.

Ešte v júni tohto roku bol rovnaký oznam pripevnený na jednom z drevených stĺpov altánku, ktorý okolo prameňa postavili. Dnes tomu tak nie je. Magistrát sa zaviazal dať tieto veci do poriadku v čo najkratšom čase. „Len čo to bude možné, požiadame o opätovný rozbor prameňa, aby sme zistili aká je súčasná situácia,“ vyjadrila sa na margo celej veci hovorkyňa mesta Monika Pastuchová. Nižšia návštevnosť tohto prameňa a s ňou súvisiace menšie riziko ohrozenia zdravia obyvateľov bola zaznamenaná najmä v súvislosti s aktuálnou výstavbou severného obchvatu. Prameň sa totiž nachádza v tesnej blízkosti výstavby novej komunikácie, ktorá je jeho súčasťou. „Z tohto dôvodu upozorňujeme občanov, aby sa v blízkosti medokýša nezdržiavali, pretože tu hrozí priame nebezpečenstvo úrazu,“ dodáva Pastuchová na záver.

moo

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM