Čo vás v meste hnevá a aké by malo mať priority? Príďte to povedať verejne za účasti primátora

Nie je vám ukradnutý rozvoj nášho mesta? Svoj názor môžete mestu povedať už onedlho aj vy, na verejnom prerokovaní Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 - 2023.

Jakub Forgács
Ilustračný obrázok k článku Čo vás v meste hnevá a aké by malo mať priority? Príďte to povedať verejne za účasti primátora
Zdroj: Dnes24.sk

Občania, podnikatelia, občianske združenia a široká verejnosť sa môže zúčastniť na verejnom prerokovaní Programu rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 za účasti primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25. júna o 16:30 v Cikkerovej sieni na Radnici.

Program stretnutia:

  • informácia o Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023
  • diskusia o plánovaných aktivitách
  • vyhlásenie verejného pripomienkovania Programu rozvoja mesta
  • výzva na spoluprácu pri realizácii a monitorovaní Programu rozvoja mesta

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa týka mnohých oblastí života mesta, hlavne tých, ktoré sú problematické, ktoré potrebujeme zlepšiť. Pracovné skupiny a riadiaci tím odsúhlasili víziu pre mesto Banská Bystrica, ktorá charakterizuje želaný stav, ktorý chceme v našom meste dlhodobo dosiahnuť. Následne na to definovali strategický cieľ do roku 2023.

  • Vízia mesta Banská Bystrica: Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.
  • Strategický cieľ pre mesto Banská Bystrica do roku 2023: Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov.

Riadiaci tím sa zhodol na tom, že strategický rozvoj mesta Banská Bystrica sa bude realizovať v troch prioritných oblastiach. V každej prioritnej oblasti rozvoja mesta sa v programovej štruktúre nachádzajú čiastkové zámery programu, priority a ich špecifické a tematické ciele:

Prioritná oblasť rozvoja mesta Programy z programovej štruktúry mesta
I. Prosperujúce mesto Ekonomický rozvoj / Vzdelávanie / Doprava a technická infraštruktúra
II. Občianske mesto Moderná samospráva / Kultúra, šport, voľný čas a mládež
III. Zdravé mesto Sociálny rozvoj, bývanie a zdravie / Životné prostredie

Čítajte tiež:

Aké nápady získali desiatky hlasov a kto skončil v mínuse? Výsledky hlasovania Bystričanov o mestských peniazoch

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame