Jakub Forgács Správy

Chceli by ste pracovať na mestskej polícii? V Bystrici chcú obsadiť jedno miesto

Ak si hľadáte pod Urpínom novú prácu, zbystrite pozornosť! Mestská polícia zháňa novú posilu.

Ilustračný obrázok k článku Chceli by ste pracovať na mestskej polícii? V Bystrici chcú obsadiť jedno miesto
Zdroj: Mestská polícia BB

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: Inšpektor Mestskej polície v Banskej Bystrici. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov zverejnilo pracovnú ponuku na webovej stránke mesta.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 • vek najmenej 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • telesná spôsobilosť
 • duševná spôsobilosť
 • vodičský preukaz skupiny B

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • kurz odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície v zmysle § 25 Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov výhodou, možnosť absolvovania po prijatí za príslušníka MsP
 • zbrojný preukaz skupiny C výhodou, možnosť získať po prijatí za príslušníka MsP
 • absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky
 • úspešné absolvovanie pracovného pohovoru s vedením MsP
 • znalosť slovenského jazyka slovom i písmom
 • znalosť cudzích jazykov výhodou

Druh práce a stručná charakteristika: Zabezpečovanie verejného poriadku v meste v nepretržitej pracovnej prevádzke v pešej alebo motorizovanej hliadke v súlade s ustanoveniami Zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu s uvedením presnej adresy pre doručovanie písomností, emailovú adresu a telefonický kontakt
 • podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta

Banská Bystrica– zamestnanie v samospráve)

Ako sa píše na stránke, bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov.

Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2020/prípadne dohodou

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31.08.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk, telef.: 048/4330124

V priloženej fotogalérii nájdete aj zábery zo zaujímavých zásahov mestských policajtov spred niekoľkých dní!

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Zásahy mestských policajtov v Bystrici
4
Galéria
Zdroj: Mestská polícia BB
V OBRAZOCH: Zásahy mestských policajtov v Bystrici
4
Galéria
Zdroj: Mestská polícia BB
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie