Bystričania sa pustia do veľkého upratovania mesta. Rukávy si vysúka aj primátor

Ani vám sa nepáči neporiadok, ktorý zostal po zime na sídliskách? Môžete sa zapojiť do celomestskej akcie Za krajšie mesto.

Jakub Forgács

Sídliská plné odpadkov, ohorkov z cigariet, obalov z potravín, nábytku… Taká je realita dnešných dní po ustupujúcej zime a začínajúcej sa jari aj v našom meste. Upratať si okolie svojich príbytkov môžu všetci Bystričania kedykoľvek, no v rámci pravidelnej celomestskej akcie „Za krajšie mesto 2018“ hneď po veľkonočných sviatkoch. „Prvú etapu odštartuje už tradične 6. apríla primátor Ján Nosko, tentokrát čistením Jelšového hájika v Sásovej,“ uviedla hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

„Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od komunálneho a rastlinného odpadu a zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad,“ povedala Marhefková.

„Organizačné zabezpečenie má na starosti Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici (tel. č. 048/433 0454). Počas všetkých etáp mesto zabezpečí do jednotlivých lokalít pristavenie veľkoobjemových kontajnerov. V prípade potreby vývozu, premiestnenia veľkoobjemových kontajnerov a poskytnutia vriec na odpad počas akcie môžete kontaktovať každý týždeň od pondelka do soboty pracovníka MsÚ na telefónnom čísle 0905 940 847. Do­čistenie lokalít zabezpečí správca verejnej zelene ZAaRES a aktivační pracovníci,“ pokračovala Marhefková.

Termíny:

  • I.ETAPA: 6. – 7. apríl 2018 – Centrum, Fortnička, Graniar, Uhlisko a Majer (zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Centrum, Horná 24/A, tel. č. 0903 566 641)
  • II.ETAPA: 13. – 14. apríl 2018 – Radvaň, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica, Pršianska terasa (zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642)
  • III.ETAPA: 20. – 21. apríl 2018 – Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch (zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642)
  • IV.ETAPA: 27. – 28. apríl 2018 – Sásová, Rudlová, Jakub, Uľanka (zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Východ, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643)

Ako ďalej uviedla hovorkyňa, v prípade nepriaznivých podmienok (dážď, premočený terén, silný vietor, sneženie, a pod.) bude stanovený náhradný termín, o čom bude oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev informovať na: www.banskabystrica.sk. Termíny etáp si môžete potvrdiť aj na číslach: 048/433 0454, 0905 940 875, separovanyzber@banskabystrica.sk.

„Žiadame obyvateľov, ktorí sa zapoja do celomestského upratovania, aby počas akcie nevykonávali rezy a výruby kríkov, stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy, komunálneho odpadu, čistenie chodníkov a pod. Právo upravovať zeleň na verejných plochách vo vlastníctve alebo správe mesta majú výlučne Záhradnícke a rekreačné služby,“ upozorňuje aj tento rok Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva.

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj zábery z minuloročnej akcie Za krajšie mesto!

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame