Jakub Forgács Správy Správy

Bystričania môžu rozhodnúť, aké nápady si zaslúžia realizáciu: 12 projektov, ktoré sa pobijú o 20 000 eur

Ani vám nie je ukradnuté, čo sa deje v našom meste? Už onedlho dostanete jedinečnú príležitosť, sami rozhodnúť, ktoré nápady si v Banskej Bystrici zaslúžia zrealizovanie. Čo všetko sa uchádza o podporu z mestských peňazí?

Ilustračný obrázok k článku Bystričania môžu rozhodnúť, aké nápady si zaslúžia realizáciu: 12 projektov, ktoré sa pobijú o 20 000 eur
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Banskobystričania môžu začať rozhodovať o rozdelení 20 000 eur z participatívneho rozpočtu mesta. Hlasovanie, ktorým ľudia podporia súťažné projekty, sa spustí 22. marca na druhom diskusnom fóre participatívneho rozpočtu o 17:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Hlasovanie potrvá do 14. apríla.

Podľa Miroslava Šimkoviča, člena Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, hlasovať o tom, ktoré z 12 návrhov budú realizované, môžu obyvatelia nad 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ako i banskobystrickí študenti. Hlasuje sa už tradične do prenosnej schránky umiestnenej v klientskom centre magistrátu.

„Okrem možnosti hlasovania Banskobystričanov je oproti minulým rokom novinkou umožnenie hlasovať aj osobám s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a tiež študentom v našom meste. Potrebné je teda preukázanie trvalého pobytu dokladom totožnosti, respektíve prechodného pobytu relevantným dokladom. Študenti sa preukážu potvrdením o štúdiu v Banskej Bystrici,“ vysvetlil Šimkovič.

„Podľa štatútu participatívneho rozpočtu môže participant prideliť svoj hlas maximálne štyrom návrhom. Jednému je možné prideliť maximálne jeden hlas,“ dodal Šimkovič.

Projektové návrhy participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu 2016

Por. č.: Predkladateľ/ka: Názov projektového návrhu: Stručný popis
1. Róbert Mikuš Hudba v obraze Putovná výstava, ktorej obsahom je umelecká tvorba v oblasti hudobného priemyslu na obaloch LP platní, vydaných od konca 60-tych rokov do začiatku rokov 80-tych. Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti tvorbu, ktorá dominovala na obaloch dlhohrajúcich platní a ktorá sa dnes aj vďaka internetu a digitálnym mp3 nahrávkam vytráca z bežného života. Jednotlivé diela sú starostlivo vybrané tak, aby aj z hudobného aj z umeleckého pohľadu, boli čo najatraktívnejšie a najvzácnejšie
2. Marek Štrajánek Projekt LETO – Kultúra pre ľudí 2016 PROJEKT LETO – Kultúra pre ľudí je unikátnym spojením viacerých záujmových skupín, pôsobiacich v oblasti kultúry. Nosnou ideou je zastrešiť a zoskupiť kultúrne podujatia, organizované na nezávislej úrovni a pripraviť tak pre obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Bystrica doplnenie tradičného kultúrneho leta. Týmto sa rozšíri zameranie a počet kultúrnych akcií a kultúrne leto sa obohatí aj o podujatia, ktoré zaujmú aj náročnejších divákov. PROJEKT LETO – Kultúra pre ľudí. je postavený na piatich základných pilieroch – hudba, literatúra, film, divadlo a výtvarné umenie. Podpora z PR BB je požadovaná len na niekoľko organizovaných podujatí (Kino v bazéne, Deň Sásovej – Rudlovej, Festival ROCKSCAPE, Urban Art Jam, Výtvarné dielne v meste, Leto v Záhrade, Konczom augusta fest)
3. Martin Schwantzer, Barbora Paulínyová Nadchnime sa pre nové, učme sa navzájom Cieľom projektu je posilniť dôležitý aspekt komunitnej práce – komunitné vzdelávanie. Vytvoríme podmienky pre stretnutia v rámci niekoľkých tematických okruhov. Budú prebiehať formou úvodných lekcií vybraných tém, ktoré vzišli z iniciatívy v komunite, spojenej s Komunitným centrom Fončorda, a boli doplnené o ďalšie témy po niekoľkých diskusiách a online prieskume záujmu širšej verejnosti. Cieľom stretnutí (diskusných fór a workshopov) je priniesť verejnosti inovatívne témy prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Multiplikačný efekt týchto aktivít spočíva v snahe o vzbudenie záujmu verejnosti o hlbšie vzdelávanie v daných témach, na čo bude po skončení/počas projektu vytvorený priestor v Komunitných centrách.
4. Peter Rusnák Stavajme si mesto spolu Problémom je, že investície do zahusťovania sídlisk a obytných zón sa realizujú bez komunikácie s občanmi, resp. bez rešpektovania ich potrieb a názorov. To má za následok petície, nespokojnosť občanov a predlžovanie doby realizácie investície, resp. komplikácie počas jej realizácie. Aby sme tento problém eliminovali, navrhujeme zmeniť postup pri zahusťovaní obytných zón, a to tak, že nová výstavba sa bude realizovať na základe potrieb a predstáv obyvateľov participatívnam spôsobom v spolupráci s odborníkmi. Účelom tohoto projektu je teda naučiť a pripraviť ľudské zdroje na participatívny prístup k tvorbe verejných priestorov.
5. Edita Gabajová Komunitná bylinková záhrada Problém je, že čoraz viac ľudí vyhľadáva alternatívne spôsoby liečby, hlavne na báze prírodných liečiv, avšak veľmi málo ľudí dnes už jednak pozná liečivé byliny, ale aj spôsob ich správneho používania. Účelom projektu je naučiť širokú verejnosť rozoznávať, pestovať používať a skladovať liečivé byliny a tak prispieť k udržateľnému zdraviu občanov.
6. Veronika Kosková Kurz rodičovských zručností Vzdelávanie rodičov je jeden z pilierov stanov občianskeho združenia Materské centrum Mamina, ktorým chceme rodičov povzbudiť a posilniť ich v ich jedinečnom poslaní – vychovávať. Zvládnuť výchovu malých či väčších detí je náročné. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti, znalostí a podpory, čo v rodinách neraz chýba. Preto vznikli aj tieto kurzy, ktorých koncepciu popisujú ich zakladatelia – manželia Leeovci v knihe „Kniha o rodičovstve“ a ktoré sme sa rozhodli realizovať v našom materskom centre prvýkrát.
7. Pavol Krnáč Laskomerské singletraily – špeciálne terénne chodníčky pre horských cyklistov Hlavnou náplňou projektu je vybudovať sieť cyklo-chodníkov – singletrailov pre horských cyklistov v lokalite Laskomerská dolina a okolie. Tento koncept (v zahraničí overený praxou), prinesie nové možnosti rekreácie a zábavy pre široké spektrum cyklistov, rozvoj cestovného ruchu, služieb pre cyklistov, zvýšené povedomie o meste v novej skupine ľudí, virálny marketing. Projekt je zameraný na široké spektrum cyklistov, čiže na veľkú cieľovú skupinu. Realizácia projektu je hlavne založená na dobrovoľníckej práci, pomáha budovať komunitu, vzťah k prírode, podporuje športové ambície, nové výzvy pre cyklistov, stiera vekové hranice vďaka spoločným cieľom. Prispeje k zvýšeniu technickej zdatnosti a tým aj bezpečnosti cyklistov v teréne. Dlhodobé využitie, jednoduchá údržba a udržateľnosť projektu po ukončení realizácie.
8. Karina Uhrínová Relax zóna Predmetom projektu je úprava priestoru pred obytnými blokmi na Internátnej 13 – 23 (miestna časť Fončorda) kde by po realizácii mal vzniknúť športovo – oddychový priestor slúžiaci všetkým vekovým kategóriám. Priestor bude rozdelený na tri zóny, západná bude slúžiť športovo – oddychovému zameraniu, stredná bude určená rodičom s deťmi a východná bude slúžiť pre outdoorový fitness. Tento projekt tak od svojho začiatku pri plánovaní využitia priestoru až po realizáciu zámeru bude podporovať komunitný rozvoj a súžitie všetkých vekových aj záujmových skupín.
9. Marek Jurica Finančné vzdelávanie verejnosti Cieľom mojej iniciatívy je, vzdelávať, oboznamovať širokú laickú verejnosť s témami ohľadom financií a finančnej gramotnosti. Teda, ako správne hospodáriť so svojimi finančnými prostriedkami. Dať možnosť občanom získať zdarma informácie o správnom nakladaní s ich finančnými prostriedkami.
10. Zuzana Kohútová Enviro ruka v ruke s kultúrou Cieľom projektu Enviro ruka v ruke s kultúrou je oživiť priestor banskobystrického Sídliska organizáciou osvetových a kultúrnych podujatí. V priestore pri bývalej soche Lenina zorganizujeme v letných mesiacoch folkový koncert, detské predstavenie a osvetové aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálne povedomia obyvateľov Sídliska. Pri aktivitách budeme spolupracovať so študentami z Akadémie umení, Klubom HaD a občianskym združením EnviroFuture.
11. Mária Murray Svidroňová Záhradka pre Uhlisko Na Uhlisku žijú viaceré skupiny osôb, ktoré by ocenili možnosť pestovania byliniek a drobnej zeleniny. Či už sú to seniori, ktorí v minulosti mali záhradky, ale pre vyšší vek sa už nevládali starať o väčší kus pozemku, no radi by pokračovali v tomto hobby, alebo pracujúci ľudia, ktorí zase nemajú čas venovať sa vlastnej záhrade, ale v rámci relaxu by prispeli starostlivosťou o spoločnú záhradku. V neposlednom rade sú to mladé rodiny, ktoré nemajú možnosť ukázať svojim deťom, ako sa pestuje zelenina. Záhradka pre Uhlisko spája tieto komunity a zároveň efektívne využíva verejné priestory rozšírením zelene v meste úžitkovými rastlinami.
12. Vladimír Ivan Šport pre všetkých Občianske združenie Nové Tváre revitalizuje športový Areál nazývaný New Faces Aréna. Dosiaľ sa nám pod heslom „v zdravom tele – zdravý duch“ podarilo v tomto areáli vybudovať outdoor fitness – výstavba fitness outdoorových strojov a oceľových konštrukcií, ktoré slúžia na cvičenie s vlastným telom, položenie malého športového povrchu na cvičenie jogy, aerobiku a pod., osadenie streetballového koša, výstavba petangovej dráhy využívaná na petangovú ligu pre dôchodcov a ako aj parcourové centrum. Tento priestor môžu užívať všetci občania zadarmo. Občianske združenie New Faces má v pláne obohatiť športovú arénu o športové náčinie a pomôcky, ktoré tak spestria a zatraktívnia voľnočasové aktivity návštevníkov New Faces Arény.

Čítajte tiež:

Víkend sa blíži a ani vy sa nemusíte nudiť: Výber chystaných podujatí, ktoré vám odporúčame zažiť

Lákadlá v stánkoch na bystrických veľkonočných trhoch: Koľko zacvakáte za medovinu, kraslice či korbáče?

Zdroj: tasr / dnes24

Rýchle správy

Najčítanejšie