Ilustračný obrázok k článku Bystrica hľadá posily na 2 voľné miesta: Spĺňate tieto požiadavky?
3
Galéria
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Bystrica hľadá posily na 2 voľné miesta: Spĺňate tieto požiadavky?

Ak si hľadáte prácu, mesto informuje hneď o dvoch voľných pracovných miestach. Tu sú podrobnosti.

Jakub Forgács Správy
Jakub Forgács Správy

Bystrica hľadá posily na 2 voľné miesta: Spĺňate tieto požiadavky?

Ak si hľadáte prácu, mesto informuje hneď o dvoch voľných pracovných miestach. Tu sú podrobnosti.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica hľadá posily na 2 voľné miesta: Spĺňate tieto požiadavky?
3
Galéria
Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzačov na pozície Referent na oddelenie verejného obstarávania a Referent na oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov. Informuje o tom Oddelenie riadenia ľudských zdrojov na webovej stránke mesta.

Referent na oddelenie verejného obstarávania

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Požadovaná prax

 • min. 2 roky praxe v oblasti verejného obstarávania podmienkou

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou

 • znalosť zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • znalosť legislatívy súvisiacej s verejným obstarávaním, praktické skúsenosti pri všetkých častiach a rôznych postupoch verejného obstarávania,
 • znalosti a praktické skúsenosti s postupmi verejného obstarávania ( najmä verejná súťaž, priame rokovacie konanie, súťaž návrhov ),
 • pokročilá znalosť práce s internetom,
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
 • tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe v oblasti verejného obstarávania,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Ako ďalej uvádza mesto, bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača

Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2020/ prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: október 2020

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú, počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 15.10.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Referent na oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadovaná prax

 • prax minimálne 2 roky v oblasti riadenia projektov financovaných z prostriedkov štrukturálnych a investičných fondov (implementácia, finančné riadenie, monitorovanie a iné)

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou

 • znalosť finančného riadenia projektov,
 • znalosť legislatívy SR a EÚ pre oblasť štrukturálnych fondov;
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
 • práca s PC – užívateľ (MS OFFICE, WORD, EXCEL…);
 • znalosť systému ITMS2014+ vítaná;
 • základná znalosť účtovníctva vítaná;
 • znalosť anglického jazyka vítaná;
 • vodičský preukaz skupiny B výhodou,
 • komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Stručná charakteristika pozície

 • zodpovedá za finančné riadenie projektov financovaných z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov
 • podieľa sa na činnostiach súvisiacich s projektovým plánovaním, prípravou a realizáciou projektov financovaných z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov
 • koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov alebo finančných prostriedkov iných finančných nástrojov

Zoznam požadovaných dokladov

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,

Ako ďalej uvádza mesto, bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača

Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2020/ prípadne dohodou

Predpokladaný termín osobných pohovorov: október 2020

Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

Pracovná pozícia sa obsadzuje na dobu určitú, počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 15.10.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Mestský úrad v Banskej Bystrici
3
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín