Jakub Forgács Správy

Bystrica chce prijať nového zamestnanca: INFO o voľnom pracovnom mieste

Ak si hľadáte prácu, potom zbystrite! Mesto zverejnilo informácie pre uchádzačov na pozíciu Referent stavebného úradu.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica chce prijať nového zamestnanca: INFO o voľnom pracovnom mieste
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta – Jánom Noskom príjme do pracovného pomeru uchádzača na pozíciu: Referent stavebného úradu. Informáciu zverejnilo na oficiálnom webe mesta Oddelenie riadenia ľudských zdrojov.

Kvalifikačné predpoklady a iné kritéria:

 • USO, VŠ I., VŠ II. stupňa so stavebno-technickým zameraním

Požadovaná prax:

 • prax na stavebnom úrade vítaná, nie je podmienkou

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • základná znalosť stavebného zákona
 • práca s Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) – pokročilý
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť rýchlej orientácie v problematike, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita, príjemné vystupovanie a vysoké pracovné nasadenie.

Druh práce a stručná charakteristika:

 • samostatná odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku vrátane sankcií vykonávané zamestnancom po získaní osobitného kvalifikačného predpokladu
 • vyhotovenie záväzných stanovísk mesta k investičnej činnosti na jeho území
 • vykonávanie činností súvisiacich s právomocou stavebného úradu

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • presnú adresu pre doručovanie písomností, e-mailovú adresu a telefonický kontakt,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk – zamestnanie v samospráve).

Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude možné prijať žiadosť kandidátov. Mesto Banská Bystrica si vyhradzuje právo neprizvať na osobné pohovory uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady.

Ako sa píše na stránke, o termíne a mieste uskutočnenia osobných pohovorov budú uchádzači informovaní.

Informácia pre uchádzača:

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2020/ prípadne dohodou Predpokladaný termín osobných pohovorov: august 2020 Pracovisko: Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica Základná zložka mzdy: v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 30.07.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Babeta Ilčíková, telefón: 048/4330 124, e-mail: babeta.ilcikova@banskabystrica.sk

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Fontána na bystrickom Námestí SNP opäť robí radosť
9
Galéria
Foto: Jakub Forgács / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie