Jakub Forgács Rôzne

Bystrica bojuje proti znečisťovaniu separovaním odpadu: Ľudia však do kontajnerov hádžu kadečo

Aj naše mesto sa snaží znížiť množstvo odpadu na regionálnych skládkach, a preto vyzýva ľudí na separovanie. Mnohí obyvatelia však stále hádžu do farebne odlíšených kontajnerov rôznorodý odpad a sťažujú tak jeho triedenie.

Ilustračný obrázok k článku Bystrica bojuje proti znečisťovaniu separovaním odpadu: Ľudia však do kontajnerov hádžu kadečo
Zdroj: Dnes24.sk

Triedený zber odpadov prebieha na území mesta Banská Bystrica už od roku 1993 a je efektívnym prostriedkom v boji proti znečisťovaniu životného prostredia. Vďaka zavedeniu triedenia dreva, odevov a kovov v roku 2012 sa výrazne podarilo znížiť objem odpadov na Regionálnej skládke Škradno – Šalková.

Množstvo vyzbieraných kovov každoročne narastá

K zvýšeniu zberu triedených odpadov výrazne prispel projekt Zavedenie separovaného zberu kovov a biologicky rozložiteľného odpadu z domácností na území mesta Banská Bystrica z roku 2010. „V rámci projektu bolo na území mesta rozmiestnených 800 ks kontajnerov na biologicky rozložiteľné odpady (BRO) a na kovy a každej domácnostiam v rodinných domoch bolo spolu pridelených 4 000 ks 240 l nádob na BRO,“ uviedla hovorkyňa primátora Martina Kanisová.

Dôležitými komoditami triedeného odpadu sú aj papier, plasty, sklo a kovy. „Množstvo vyzbieraných kovov medziročne narastá, avšak z dôvodu vyberania kovov z kontajnerov a zapĺňania prázdnej kapacity kontajnerov ostatným odpadom, len nevýrazne. Z tohto dôvodu vyzývame obyvateľov nášho mesta k využívaniu kontajnerov podľa príslušného farebného a písomného označenia v zmysle VZN mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO," povedal Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a verejných priestranstiev.

Ľudia do kontajnerov hádžu kadečo

Množstvo rôznorodého odpadu v nádobách na separovaný zber výrazne znižuje efektivitu systému triedenia odpadov. „Z tohto dôvodu apeluje mesto Banská Bystrica na svojich obyvateľov, aby umiestňovali do nádob na triedený zber stlačený odpad, a tým šetrili kapacitu nádob. Dôležité je aj dodržiavanie pokynov a piktogramov na jednotlivých nádobách,“ dodala hovorkyňa, podľa ktorej len spoločným úsilím a zodpovedným prístupom je možné chrániť životné prostredie a vedome znižovať množstvo komunálneho odpadu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM