Jakub Forgács Správy

Bez chodníka a priechodov čelia autám: Dočkajú sa niekedy obyvatelia Kostiviarskej? FOTO

Obyvateľov Kostiviarskej trápi dlhodobo neriešený problém. Popri ceste chodia v strachu a pýtajú sa, či sa to niekedy zmení.

Ilustračný obrázok k článku Bez chodníka a priechodov čelia autám: Dočkajú sa niekedy obyvatelia Kostiviarskej? FOTO
8
Galéria
Foto: Ivan Párička

Od roku 2002 nielen obyvatelia Kostiviarskej a od roku 2019 aj Občianska rada Jakub – Kostiviarska, žiadajú vyznačenie priechodov pre chodcov a vybudovanie chodníka na Kostiviarskej ceste. „Dlhodobo je celá cestná komunikácia Kostiviarska cesta vo veľmi zlom technickom stave, na niektorých úsekoch v dezolátnom stave. Na predmetnej komunikácií sa po celej jej dĺžke nenachádza žiadny chodník pre chodcov a nie je vyznačený ani jeden priechod pre chodcov,“ uviedol pre spravodajský portál Dnes 24 Ivan Párička, ktorý dlhodobo a žiaľ, doteraz neúspešne, žiada o vyriešenie tohto problému.

Ohrození ľudia

„Predmetnú komunikáciu každý deň využívajú obyvatelia mestskej časti Kostiviarska ako jedinú prístupovú cestu k zástavkám MHD do mesta a z mesta Banská Bystrica. Jedná sa zväčša o starších ľudí, z ktorých sú niektorí aj ZŤP a taktiež deti,“ hovorí Párička, podľa ktorého cestu využívajú aj vodiči zo sídliska Sásová, cyklisti a chodci, ako aj nákladná tranzitná doprava, kamióny či autobusy.

„Denne na uvedenom úseku vznikajú mnohé kolízne situácie medzi motorovými a nemotorovými účastníkmi cestnej premávky, pri ktorých sú nielen chodci ohrozovaní na životoch. Mnohí obyvatelia Kostiviarskej majú strach a obavy o svoju bezpečnosť pri potrebe a nutnosti prejsť po Kostiviarskej ceste naprílôad na autobusovú zástavku,“ vysvetlil.

„Za obdobie osemnástich rokov sa zo strany samosprávy pre bezpečnosť chodcov a iných nemotorových účastníkov cestnej premávky, aj po vybudovaní severného obchvatu Banskej Bystrici, na cestnej komunikácií č. III/2419 – Kostiviarskej ceste do dnešného dňa nezrealizovalo vôbec nič,“ poukázal Párička.

O stanovisko sme preto požiadali aj Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj. Zaujímalo nás, či sa na tomto mieste bude budovať chodník a vyznačia sa priechody pre chodcov a ak áno, v akom termíne sa uvažuje so začatím prípravného konania a samotnou výstavbou, resp. čo tomu bráni.

V zozname priorít

„S obyvateľmi Kostiviarskej komunikujeme intenzívne a na spoločnom stretnutí sme si zadefinovali všetky ich problémy a požiadavky. Vlastníkom predmetnej cesty je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) a rovnako do ich kompetencie spadá aj výstavba obchvatu Kostiviarskej, ktorým by sa znížila intenzita dopravy v tejto mestskej časti. Preto sme BBSK požiadali o stanovisko, ktoré obratom sprostredkujeme obyvateľom Kostiviarskej,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa primátora Mesta Banská Bystrica Zdenka Marhefková.

„Oslovili sme aj Banskobystrickú regionálnu správu ciest, ktorá je zodpovedná za údržbu predmetnej komunikácie. Dostali sme prísľub, že v najbližších týždňoch vykonajú nevyhnutnú údržbu za účelom vyčistenia krajníc, vďaka čomu sa priestor, ktorý využívajú obyvatelia Kostiviarskej na pohyb po vozovke rozšíri a zvýši sa ich bezpečnosť. Výstavbu chodníka zaradilo vedenie mesta aj do zoznamu priorít, o ktorých v súčasnosti rokuje s poslancami MsZ,“ dodala Marhefková s tým, že v prípade, že nastane zhoda, mesto spustí procesy príprav projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka v tejto lokalite.

Dočkajú sa chodníkov?

Ako k problému uviedla Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie BBSK, kraj pripravuje projekt s názvom: “Cesta III/06634 (III/2419) Kostiviarska – Kynceľová – Sásová, I.etapa, preložka úseku cesty, ktorá prepojí cestu III/2419 s cestou I/69 smer Ružomberok. „Na ceste III/2419 je v blízkosti železničného nadjazdu plánovaný kruhový objazd, na ktorý budú napojené aj miestne komunikácie a v nevyhnutnej miere budú vybudované aj chodníky pre peších. Vybudované chodníky po ukončení výstavby prejdú do majetku mesta Banská Bystrica,“ spomenula.

„Chodníky sú vyvolanou investíciou pri výstavbe a BBSK k ich budovaniu môže pristúpiť až spolu so stavbou, ktorá je momentálne vo fáze prípravy žiadostí na vydanie stavebných povolení (je ich potrebných niekoľko). Vo všeobecnosti je však za budovanie chodníkov v obciach alebo mestách pri cestách II. a III. triedy v intraviláne zodpovedná miestna samospráva,“ dodala Štepáneková.

Svitá nádej?

Na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, do ktorého sa prihlásil aj pán Párička v bode „Slovo pre verejnosť“ ohľadne uvedeného problému s chodníkom a priechodmi pre chodcov v Kostiviarskej, sa verejne primátor Ján Nosko vyjadril, že tento chodník je v registri investícií Mesta Banská Bystrica pre ďalšie obdobie.

„Môj osobný pocit je, že pravdepodobne po dlhých rokoch (od roku 2002), množstva mojich žiadostí a aj žiadostí od obyvateľov mestskej časti Kostiviarska, hľadá súčasné vedenie mesta Banská Bystrica s kompetentnými subjektmi spôsob, ako nájsť optimálne riešenie. Ako v dohľadnej dobe vyriešiť zvýšenie ochrany bezpečnosti a zdravia nás všetkých chodcov, ktorí dennodenne používajú Kostiviarsku cestu ako nemotoroví účastníci cestnej premávky, vybudovaním žiadaného chodníka a vyznačeným prechodov pre chodcov,“ dodal Párička.

Zábery z Kostiviarskej cesty si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii!

OBRAZOM: Na Kostiviarskej ceste dlhodobo chýba chodník a priechody pre chodcov
8
Galéria
Foto: Ivan Párička
Zdroj: Dnes24.sk

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie