Banskobystrické bábkové divadlo rozbieha nový projekt

Banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí, ktoré sa programovo venuje otázkam diskriminácie, najmä rodovej, nadväzuje na svoje predchádzajúce projekty v tejto oblasti novým projektom - Cesty k tolerancii.

Webnoviny -

Ako uviedla dramaturgička tohto divadla Monika Kováčová, cieľom projektu je prostredníctvom vlastných aj pozvaných divadelných predstavení, rôznych kultúrnych a vzdelávacích aktivít oboznámiť účastníkov projektu ako aj laickú verejnosť s kľúčovými pojmami antidiskriminačného zákona, priamymi i nepriamymi formami a prejavmi viacnásobnej diskriminácie v každodennom živote i s možnosťami, ako jej predchádzať a osvojiť si pozitívne nediskriminačné modely. Medzi aktivitami projektu budú okrem divadelných predstavení aj prednášky s diskusiami či výstava fotiek študentov Katedry výtvarnej tvorby a edukácie Univerzity Mateja Bela nazvaná Nemlčať.

Projekt je rozdelený na tri časti – Cesta do minulosti, Cesta k súčasnosti, Cesta pre budúcnosť. Odštartuje 20. októbra prednáškou Janky Debrecéniovej z občianskeho združenia Občan a demokracia a skončiť sa má v decembri. Podľa Kováčovej je tento projekt jedinečný aj spájaním rozmanitých vekových kategórií a sociálnych vrstiev. „Jednotlivé aktivity sú určené rovnako základným, stredným a vysokým školám, klubom seniorov, univerzitám tretieho veku a laickej verejnosti,“ uviedla Kováčová.

Bábkové divadlo na Rázcestí sa prípravou projektu Cesty k tolerancii zapojilo do výzvy Úradu vlády SR v rámci Akčného plánu prechádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

SITA

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.