Ako dopadli maturity na bystrických školách? Pozrite si rebríčky podľa predmetov

Mnohí stredoškoláci už majú po maturitách. Ako dopadla písomná časť skúšok dospelosti? Posvietili sme si na výsledky škôl v našom okrese.

Jakub Forgács

Počas mája prebieha na slovenských stredných školách ústna časť veľkej skúšky dospelosti. Celkovo 39 670 žiakov sa však ešte v marci zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017. Už sú známe výsledky, ktoré zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Ako sa darilo maturantom v našom okrese?

V okrese Banská Bystrica patrí prvenstvo z maturity zo slovenského jazyka a literatúry študentom Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa. Percento priemernej úspešnosti bystrických gymnazistov bolo 76,6 %. Na prvých troch priečkach sa umiestnili aj Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského so 75,2 % a Gymnázium Mikuláša Kováča, ktoré získalo 68,1 % úspešnosť.

Poradie Názov školy Ulica Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)
1. Katolícke gymnázium Š. Moysesa Hurbanova 9 76.6
2. Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25 75.2
3. Gymnázium M. Kováča Mládežnícka 51 68.1
4. Evanjelické gymnázium Skuteckého 5 67.1
5. Gymnázium A. Sládkoviča Komenského 18 65.9
6. Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Skuteckého 27 61.7
7. Súkromná obchodná akadémia Dolná 54 61.7
8. Stredná priemyselná škola J. Murgaša Hurbanova 6 60.1
9. Spojená škola – Stredná priemyselná škola stavebná Kremnička 10 59.1
10. Obchodná akadémia Tajovského 25 58.8
11. Stredná zdravotnícka škola Tajovského 24 56.6
12. Športové gymnázium Trieda SNP 54 54.4
13. Stredná odborná škola informačných technológií Tajovského 30 52.7
14. Spojená škola – Stredná odborná škola stavebná Kremnička 10 49.9
15. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Školská 5 49.6
16. Spojená škola – Stredná odborná škola podnikania Školská 7 45.7
17. Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 43.0
18. Spojená škola – Stredná odborná škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18 41.3
19. Spojená škola – Stredná odborná škola automobilová Školská 7 39.9

Čo sa týka matematiky, v našom okrese prvenstvo získalo opäť Katolícke gymnázium Štefana Moysesa so 66,0 % úspešnosti. Gymnázium Andreja Sládkoviča dosiahlo z matematiky 52,0 % a Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 51,7 %.

Poradie Názov školy Ulica Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (v %)
1. Katolícke gymnázium Š. Moysesa Hurbanova 9 66.0
2. Gymnázium A. Sládkoviča Komenského 18 52.0
3. Gymnázium J. G. Tajovského Tajovského 25 51.7
4. Evanjelické gymnázium Skuteckého 5 41.7
5. Spojená škola – Stredná priemyselná škola stavebná Kremnička 10 40.0
6. Stredná priemyselná škola J. Murgaša Hurbanova 6 37.6
7. Športové gymnázium Trieda SNP 54 26.7
8. Obchodná akadémia Tajovského 25 19.7

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj tablá bystrických maturantov!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame