5,7 km aj 24 mostov: Zoznámte sa s obchvatom v číslach!

Posledný, štvrtý úsek projektu rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica - severný obchvat - bude uvedený do prevádzky už v piatok v popoludňajších hodinách. Obchvat má 4 mimoúrovňové križovatky, takmer 6 km protihlukových stien a robilo na ňom denne až

Monika Obrtalová

,,Sme radi, že úsek odovzdávame dokončený v stanovenom termíne. Predovšetkým sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa na projekte podieľali za skvele odvedenú prácu a plné nasadenie, ale tiež Banskobystričanom za trpezlivosť a pochopenie počas výstavby. Sme presvedčení, že obchvat výrazne pomôže mestu a uľahčí dopravu motoristom,‘‘ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Granvia Eric Genetre.

[size=14][color=#ff0000]­POZRITE SI NOVÝ OBCHVAT BANSKEJ BYSTRICE VO FOTOREPORTÁŽI. VIAC [link=http://www­.bystrica24.sk/clan­ky?extend.139231_Zbru­su-novy-obchvat-Bystrice:-Pozrite-si-ho-v-obrazoch---]TU![/link][/co­lor][/size]

[blockquote]Ve­rejným obstarávateľom stavby je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. „Spojenie Bratislavy s Banskou Bystricou vrátane obchvatu mesta v smere na Brezno nadštandardnou komunikáciou bolo už pred šiestimi rokmi jednou z priorít vlády a dnes môžem povedať, že sa nám tento cieľ podarilo splniť,“ skonštatoval štátny tajomník ministerstva, Andrej Holák. Zhotoviteľ stavby, spoločnosť Granvia Construction postavila obchvat za 36 mesiacov. [/blockquote] Obchvat meria 5,7 km a nachádzajú sa na ňom 4 mimoúrovňové križovatky, 24 mostov a premostení a takmer 6 km protihlukových stien. Celková dĺžka novovybudovaných komunikácií vrátane križovatkových vetiev dosiahla dĺžku takmer 13 km. V období najintenzívnejších prác na stavbe pracovalo denne až 900 pracovníkov. Prevádzku a údržbu severného obchvatu zabezpečí prevádzkovateľ Granvia Operation, prostredníctvom svojho subdodávateľ Eurovia Sk, závod Operation.

[size=14][color=#ff0000]­Unikátna videoanimácia nového úseku R1. Všetko sledujte [link=http://www­.bystrica24.sk/clan­ky?extend.99516_Poz­rite-si-najnovsie-video-dokonceneho-obchvatu!]TU![/lin­k][/color][/si­ze]

Plánovaná novostavba Strediska správy a údržby sa bude nachádzať pri križovatke Cementáreň. Dokončenie poslednej fázy výstavby prvého infraštruktúrneho PPP projektu na Slovensku tak odštaruje prevádzku a údržbu všetkých štyroch úsekov projektu R1-PR1BINA. Koncesionár bude zabezpečovať ich správu a údržbu až do roku 2041, kedy musí rýchlocestu odovzdať verejnému obstarávateľovi v stave, ktorý definuje Koncesná zmluva.

Všetky podstatné informácie o poslednom úseku rýchlostnej cesty R1 sa dozviete [link=http://www­.bystrica24.sk/clan­ky?extend.62511_A­ko-bude-vyzerat-severny-obchvat?]TU![/­link]

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.