Jakub Forgács Samospráva Samospráva

ZŠ Bakossa a Radvanská budú fungovať po novom: Poslanci schválili ich zrušenie, žiaci sa ale obávať nemusia

Banskobystrickí poslanci jednohlasne odklepli zmeny, ktoré sa dotknú dvojice základných škôl pod Urpínom. Hoci schválili ich zrušenie, žiaci sa obávať nemusia.

Ilustračný obrázok k článku ZŠ Bakossa a Radvanská budú fungovať po novom: Poslanci schválili ich zrušenie, žiaci sa ale obávať nemusia
Zdroj: TASR

V utorok popoludní mimoriadne zasadli banskobystrickí mestskí poslanci. V rámci programu Mestského zastupiteľstva sa zaoberali aj dvomi základnými školami ZŠ Bakossa 5 a ZŠ Radvanská 1. A prečo? Obec pri prenesenom výkone štátnej správy a pri výkone samosprávy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením základné a materské školy. Školy sa môžu spájať splynutím do jednej právnickej osoby, ktorou je základná škola s materskou školou. Presne tohto sa mali dočkať aj spomínané základky.

Zo základiek ZŠ s MŠ

Prvý materiál bol predložený na zasadnutie na základe súhlasného vyjadrenia Rady školy pri Základnej škole Jána Bakossa a Mestskej školskej rady, o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa, k 1. septembru 2016. Druhý zase na základe súhlasného vyjadrenia Rady školy pri Základnej škole Radvanská 1 a Mestskej školskej rady o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1 k 1. septem­bra 2017.

Mesto Banská Bystrica podľa dôvodovej správy schválilo dotáciu na rozšírenie kapacity Materskej školy, Bakossova 5 o dve triedy s počtom 44 miest vo voľných priestoroch Základnej školy Jána Bakossa a tiež rozšírením kapacity Materskej školy Radvanská 1 o štyri triedy s počtom 88 miest vo voľných priestoroch Základnej školy Radvanská 1 pokračuje v realizácií svojich vytýčených prioritách týkajúcich sa rozširovania kapacít materských škol.

K zriadeniu nových základných škôl s materskými školami Jána Bakossa a Radvanská 1 predchádza zaradenie Materskej školy Bakossova 5 a Materskej školy Radvanská 1 do siete škôl a školských zariadení SR, následnému vyradeniu Základnej školy Jána Bakossa a Materskej školy Bakossova 5 a tiež Základnej školy Radvanská 1 a Materskej školy Radvanská 1 zo siete škôl a školských zriadení a následnému zaradeniu Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa a Základnej školy s materskou školou Radvanská 1 do siete škôl a školských zariadení.

Prejdú úpravami

Podmienkou pre zriadenie školy, je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR o zaradení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa a Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1 do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na základe žiadosti Mesta Banská Bystrica.

Stavebné úpravy priestorov Základnej školy Jána Bakossa, budú prebiehať v období letných prázdnin tak, aby materská škola začala činnosť od školského roka 2016/2017 a aby sa počet prijatých detí počítal do objemu finančných prostriedkov z podielu mesta na výnose dane z príjmu na rok 2017. Stavebné úpravy priestorov Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica, budú prebiehať v období letných prázdnin tak, aby materská škola začala činnosť od školského roka 2017/2018 a aby sa počet prijatých detí počítal do objemu finančných prostriedkov z podielu mesta na výnose dane z príjmu na rok 2018.

Poslanci jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o zriadení Materskej školy Bakossova 5, o zrušení Základnej školy Jána Bakossa a Materskej školy Bakossova 5, o zriadení Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa a tiež Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o zriadení Materskej školy Radvanská 1, o zrušení Základnej školy Radvanská 1 a Materskej školy, Radvanská 1 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1.

Čítajte tiež:

Zo školákov sa stali známi ľudia: Aha, kto kedysi dral lavice na bystrickom gymnáziu!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie