Zmenil tvár Šanghaja

V rámci 17. ročníka filmového festivalu ENVIROFILM bude v pondelok 16. mája uvedená banskobystrická premiéra dokumentárneho filmu režiséra Ladislava Kaboša o architektovi Ladislavovi Hudecovi, rodákovi z nášho mesta. Okrem toho budú návštevníci infor

Monika Obrtalová

Kto je Ladislav E. Hudec? Architekt Ladislav Hudec (1893–1958) sa narodil v Banskej Bystrici a je tu aj pochovaný. Svoje životné dielo však vytvoril v rokoch 1920–1947 v Šanghaji. Postavil tu desiatky prvotriednych stavieb: kostoly, hotely, nemocnice, kultúrne inštitúcie, polyfunkčné budovy. Z približne 60-tich realizácií je jedna tretina chránená ako kultúrna pamiatka. Hudec bol priekopníkom zakladania výškových stavieb na močaristom podloží. Jeho unikátny 22-poschodový Park Hotel bol desaťročia najvyššou budovou Ázie. Jediná jeho stavba mimo Číny je kostolík Panny Márie Kráľovnej vo Vyhniach na Slovensku.

Banská Bystrica – Slovensko – Európa – Šanghaj Slovensko sa k jeho odkazu prihlásilo počas Svetovej výstavy EXPO 2010 v Šanghaji svetovou premiérou filmu Ladislava Kaboša Zmenil tvár Šanghaja. Táto premiéra inšpirovala čínskych partnerov – v Hudecovom dome na bývalej Columbia Rd. plánujú zriadiť Centrum L. E. Hudeca. Veľkorysý projekt areálu „Hudec Village“ by mala dotvoriť aj novopostavená trojposchodová budova s niekoľkými galériami, multifunkčným priestorom pre vzdelávanie, vedecký výskum a rozvíjanie čínsko-európskych kontaktov.

Súbežne s ich plánmi sa zrodila aj v Banskej Bystrici idea vytvorenia Centra L. E. Hudeca v jeho rodičovskom dome. Je to krásna meštianska vila z roku 1906 na Skuteckého ulici číslo 13, zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. Dom vyprojektoval a postavil otec Juraj Hudec a v súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.

Centrum L. E. Hudeca Mimoriadny význam osobnosti architekta Hudec tak na domácej, ako aj na medzinárodnej scéne plne zdôvodňuje vytvoriť v tomto dome Centrum L. E. Hudeca jednak ako inštitúciu dokumentácie jeho životného diela, a jednak ako strediska mladých architektov pre ich vzdelávanie, ako aj konfrontáciu a prezentáciu ich tvorby v duchu odvahy, otvorenosti a profesijnej zodpovednosti L. E. Hudeca. Centrá v Šanghaji a Banskej Bystrici budú v budúcnosti úzko spolupracovať a vytvárať predpoklady pre mnohostrannú spoluprácu v oblasti kultúrnych vzťahov.

Nadačný fond L. E. Hudeca v rámci Komunitnej nadácie Zdravé mesto Pre realizáciu týchto plánov bol založený 7.2.2011 Nadačný fond L.E.Hudeca. Jeho cieľmi sú príprava, vytvorenie a činnosť Centra L. E. Hudeca v Banskej Bystrici, a to najmä vytvorenie priestorových podmienok kúpou budovy bývalého rodinného domu rodiny Hudecových na Skuteckého 13, alebo postavenie novej budovy, príp. prenájmu, získavanie všetkých druhov muzeálnej dokumentácie, súvisiacich s tvorbou a životom L. E. Hudeca, ich ochranu, odborné spracovanie a všestrannú prezentáciu. Podporovanie tvorivej architektonickej činnosti hlavne mladých architektov (súťaže, workshopy, sympóziá), vedecko-výskumnej a edičnej činnosti, vzniku audiovizuálnych diel, poskytovanie štipendií študentom a absolventom univerzít v EU a Čínskej ľudovej republiky, pre rozvoj vzájomných slovensko–čínskych, ale i európsko–čínskych kultúrnych vzťahov. Viac informácií na www.ladislavhudec.eu.

Zakladatelia Nadačného fondu Fondu L. E. Hudeca v rámci Komunitnej Nadácie Zdravé mesto: Mgr. Ladislav Kaboš, režisér a producent, ladislav.kabos@gmail.com PhDr. Klára Kubíčková, PhD, historička architektúry kubickova@bb.telecom.sk , tel. +421 48 4142060, 0907/368008, Skuteckého 26, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko Ing.arch. Igor Teplan, architekt, viceprezident Spolku architektov Slovenska, teplanarchitekt@teplanarchitekt.sk

**[center]L. E. Hudec – otec ázijských mrakodrapov, pionier nových technológií, osobnosť,[/center] [center]ktorú si Číňania nesmierne vážia, bol donedávna na Slovensku takmer neznámy.[/center] [center]Prihlásme sa k jeho odkazu, k jeho dielu![/center] [center]Pomôžme vytvoriť na Slovensku ďalší významný bod na kultúrnej mape Európy![/center] [center]Podporme spoločne projekt vytvorenia kultúrnej inštitúcie Centra L. E. Hudeca[/center] [center]v Banskej Bystrici, v rodnom meste mimoriadneho a slávneho slovenského architekta![/cen­ter] **

Bankové čísla: ČSOB 4008444691/7500 Tatra banka 2626098141/1100 SLSP 0302943100/0900 U každého bankového čísla je nutné uviesť variabilný symbol: 080193

Klára Kubičková

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.