Žiakov zasadlo do lavíc pomenej

Dnešným dňom sa otvorili brány banskobystrických škôl. Oproti minulému roku však nimi prešlo menej detí.

Monika Földešiová

Bystrické základné školy sú poznačené 5% poklesom z celkového počtu žiakov. Naopak, asi 7% nárast pocítili školy z hľadiska prvákov, ktorí už tento rok vymenili svoje hračky za školské potreby. Zvýšil sa i počet najmladších obyvateľov mesta pod Urpínom. V troch z 27 materských škôl mesto otvorilo nové triedy, ktoré boli reakciou na dopyt rodičov detí predškolského veku. Ide o školy na Jakubskej, Karpatskej a Radvanskej ulici. Mnohé materské školy prešli tiež cez leto významnými rekonštrukčnými prácami ako napr. vynovenie elektroinštalácie, vymaľovanie priestorov či zmena fasády. Mesto je v novom školskom roku 2009/2010 zriaďovateľom 27 materských, 14 základných škôl (niektoré s i bez právnej subjektivity) a centra voľného času. Niektorí žiaci sa vzdelávajú aj v jednej z piatich neštátnych základných škôl.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.