Žiaci z Bakošky to majú iba na skok do múzeí a knižníc. Nezabúdajú ani na tradície

Na podujatia sa nemusia prepravovať MHD ako žiaci z iných škôl. Zo známej bystrickej základky to majú žiaci za kultúrou doslova len na skok.

Jakub Forgács

Čitateľské denníky, celoslovenská literárna, výtvarná a hudobná súťaž o Cenu Jána Bakossa, ale aj udržiavanie vianočných tradícií vrátane stolovania – to všetko patrí k Základnej škole (ZŠ) Jána Bakossa v Banskej Bystrici.

Ako hovorí jej riaditeľka Margita Karaková, vďaka polohe školy, ktorá sídli v centre mesta, to majú iba na skok do múzeí, knižníc alebo do ďalších kultúrnych inštitúcií. Na podujatia sa nemusia prepravovať MHD ako žiaci z iných škôl.

„Často navštevujeme tvorivé dielne a dosť spolupracujeme s Literárno-hudobným múzeom a knižnicou Mikuláša Kováča. Pre naše deti robia aj hodiny. Využívajú to učiteľky i školský klub. So žiakmi chodia do knižnice, kde si požičiavajú knihy domov a čítajú. S učiteľmi sa potom rozprávajú, o tom čo si prečítali a robia aj čitateľské denníky, podobné ako kedysi. Takto sa v nich snažíme podnecovať čitateľskú gramotnosť, aby nesedeli doma len pri počítačoch,“ priblížila Karaková.

Škola spoločne s Literárno-hudobným múzeom každoročne organizuje súťaž o Cenu Jána Bakossa, do ktorej im chodia literárne i výtvarné diela detí z ostatných škôl. Tému každý rok obmieňajú. Keďže ZŠ v roku 2011 prevzala čestný titul aj takto chce udržiavať tradície a pripomínať si človeka, ktorého meno nesie.

Deti však učí aj vianočným tradíciám. V posledný deň pred prázdninami si v triedach robia vianočné stoly, na ktorých nechýbajú koláče, vianočné oblátky či opekance a s učiteľmi sa rozprávajú, ako sa kedysi stolovalo a aké tradície udržiavali naši predkovia.

ZŠ nezabúda ani na bývalých zamestnancov, ktorí sú už dnes na dôchodku. „Máme Mesiac úcty k starším, tak sme zorganizovali pre našich dôchodcov posedenie. Sú to bývalí učitelia a na stretnutie ich pozývame každý rok. Veľmi radi sa k nám vracajú,“ dodala Karaková. Minulý týždeň ich prišlo okolo 20.

Pozrite si v priloženej fotogalérii zábery ZŠ Jána Bakossa!

Zdroj: TASR

Odporúčame