Jakub Forgács Správy

Zásadné zmeny pri zbere nebezpečných odpadov: Bystričania, s týmto treba počítať

Došlo k skráteniu prevádzkových dní a pripraviť sa treba aj na ďalšie opatrenia, ktoré musia byť dodržané.

Ilustračný obrázok k článku Zásadné zmeny pri zbere nebezpečných odpadov: Bystričania, s týmto treba počítať
10
Galéria
Zdroj: TASR

V zmysle preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spoločnosť Detox s.r.o. pristúpila k skráteniu prevádzkových dní zberného dvora nebezpečných odpadov na Zvolenskej ceste č. 139 a to v rozsahu pondelok až štvrtok v čase 7:00 – 15:30. Informuje o tom Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev na oficiálnom webe mesta.

Odovzdanie odpadu je možné za dodržania nasledovných podmienok:

  • predložiť doklad totožnosti
  • mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško/ šatka/ šál/ …)
  • ochrana seba i pracovníkov – dodržujte odstup min. 2m!

Podmienky bezplatného odberu odpadu

Bezplatný odber odpadu je určený len pre odpad, ktorého pôvodcom je fyzická osoba, nepodnikateľ – občan mesta Banská Bystrica a odpad, ktorý vznikol v katastrálnom území mesta (časti mesta: Banská Bystrica, Iliaš, Jakub, Kostiviarska, Kráľová, Kremnička, Majer, Podlavice, Radvaň, Rakytovce, Rudlová, Sásová, Senica, Skubín, Šalková, Uľanka).

Nebezpečné látky, ktoré môžete odovzdať

  • BATÉRIE – Autobatérie, Ni-Cd batérie, prenosné, tužkové,…
  • ELEKTROODPAD (ŽIARIVKY, televízory, PC, notebooky, chladničky, mikrovlnky, výbojky, monitory, …)
  • OLEJ (motorový, prevodový, hydraulický, mazací, syntetický, minerálny, jedlý…)
  • plastové, kovové a iné OBALY a NÁDOBY znečistené škodlivinami (olej, farby, chémia, riedidlá, rozpúšťadlá, pesticídy, …)
  • ŠKODLIVINY (oleje, farby, kyseliny, zásady, ropné látky, riedidlá, rozpúšťadlá, lepidlá, ustaľovač, fotochemikálie, vývojky, chémia, pesticídy, chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, insekticídy, živice, detergenty, …)
  • INÉ (lieky, fotopapier, ortuťové teplomery, handry znečistené škodlivinami, …)

„Vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest od fyzickej osoby. Kontaktujte spoločnosť oprávnenú RÚVZ na likvidáciu azbestu,“ upozorňuje Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Odpad odovzdajte osobne počas prevádzkových hodín. Ako sa píše na stránke, nezákonné umiestnenie odpadu (ponechanie pred firmou mimo prevádzkových hodín) je vytváranie čiernej skládky, za čo môže byť udelená pokuta až 1 500 eur.

Pre viac informácií volajte 048/471 25 25.

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Ľudoprázdne ulice Bystrice, život utíchol aj v centre
10
Galéria
Zdroj: TASR
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM