Jakub Forgács Správy

Začala sa realizácia ďalšej etapy protipovodňových opatrení v Bystrici. Kde rátať s obmedzeniami?

V ďalšej etape prác, ktoré začínajú od štvrtka, budú prebiehať práce na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica v druhom úseku – ľavý breh v lokalite pri zimnom štadióne.

Ilustračný obrázok k článku Začala sa realizácia ďalšej etapy protipovodňových opatrení v Bystrici. Kde rátať s obmedzeniami?
12
Galéria

Banská Bystrica je posledné krajské mesto, ktoré v súčasnosti nie je zabezpečené pred prípadnou povodňou. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) preto od novembra 2018 v meste pod Urpínom realizuje projekt protipovodňovej ochrany v dĺžke 7,38 kilometra od Majera po Radvaň. Celkové náklady predstavujú sumu takmer 25,787 milióna eur.

„V ďalšej etape prác, ktoré začínajú od štvrtka, budú prebiehať práce na protipovodňovej ochrane mesta Banská Bystrica v druhom úseku – ľavý breh v lokalite pri zimnom štadióne,“ informoval hovorca podniku Marián Bocák.

V úseku sa budú v najbližšom čase robiť búracie práce na súčasnom protipovodňovom múre, ktorý bude nahradený novými opornými prvkami v rámci protipovodňovej ochrany. „V súvislosti s obmedzeniami bolo v úseku od mosta Smrečina po ľavej strane toku smerom k zimnému štadiónu osadené dopravné značenie, ktoré zakazuje pohyb chodcom v danej lokalite,“ dodal Bocák.

Ako ďalej priblížil, koncom minulého roka zhotoviteľ stavby vykonal časť zemných prác na objekte skladu mobilného hradenia. Na jar tohto roka vyrúbali dreviny v centre medzi lávkou pre peších pri zimnom štadióne a cestným mostom k malej železničnej stanici, kde vznikne aj promenádny chodník. Tiež sa uskutočnil výrub medzi autobusovými zastávkami Národná a Štefánikovo nábrežie, kde je plánovaná náhradná výsadba vzrastlých drevín.

V ďalšej etape, ktorá sa začala začiatkom júla, na pravostrannej ako aj ľavostrannej ochrannej hrádze toku Hron, v úseku od mosta Mičinská po lávku pre peších v časti Majer, stále stavebné práce pokračujú. Tieto práce sa budú podľa Bocáka robiť do prvej polovice roka 2020. „Projekt počíta s rekonštrukciou, resp. aj vybudovaním nových ochranných múrov popri rieke Hron. Bude sa tiež realizovať výstavba podzemných tesniacich stien. V prípade veľkých prietokov budú na ochranné múriky inštalované mobilné hradenia,“ doplnil hovorca podniku.

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj vizualizácie protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice!

Foto: ilustračné

V OBRAZOCH: Vizualizácie protipovodňovej ochrany mesta Banský Bystrica
12
Galéria
Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie