Výskyt žltačky je v kraji veľmi vysoký

Vlani bolo na Slovensku zaznamenaných viac ako 1400 prípadov ochorení hepatitídy typu A. Veľmi zlé výsledky zaznamenaj najmä Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý sa dostal v rámci Slovenska na druhé miesto po Košickom kraji. Ten má z hľadiska skla

Monika Obrtalová

Slovensko má jednu z najvyšších chorobností na hepatitídu (žltačku) typu A v Európe. V rebríček výskytu tejto „choroby špinavých rúk“ nás predstihlo len Bulharsko a Rumunsko, pomerne zlá situácia bola aj v Španielsku. Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. Výskyt sa zaznamenáva na celom svete a predstavuje vážny problém verejného zdravotníctva. „Hepatitídy, hlavne typu A, ale aj B a C sú choroby, kde človek môže veľmi aktívne prispieť k prevencii a chrániť sa pred vznikom tejto choroby. Pred dvomi typmi (A,B) sa môžeme chrániť očkovaním a proti všetkým typom zdravým spôsobom života, bezpečným životným štýlom a dodržiavaním zásad hygieny“, zdôrazňuje vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdičová. Dodáva, že aj keď dlhodobo je trend výskytu žltačky typu A vplyvom zlepšenia všeobecných hygienických podmienok na Slovensku – budovaním kanalizácie, vodovodov a pod. klesajúci, v ostatných dvoch rokoch stúpol počet ochorení až dvojnásobne oproti 5-ročnému priemeru.

V Banskobystrickom kraji sa vyskytli menšie i väčšie epidémie žltačky typu A. Chorobnosť dosiahla 74 prípadov na 100 tisíc obyvateľov kraja, v regióne Košického kraja to bolo 83 a v Prešovský kraj, ktorý bol dlhodobo na druhom mieste, mal výskyt tohto typu ochorenia len 22 prípadov na svojich 100 tisíc obyvateľov. Klesol tým pod celoslovenský priemer 26,8 na 100 tisíc obyvateľov žijúcich v Slovenskej republike. //„Proti tomuto typu ochorenia je možné očkovanie, ale zatiaľ nebolo zaradené do národného celoplošného imunizačného programu, keďže sa proti tejto chorobe dá bojovať aj inými spôsobmi – budovaním vodovodov, kanalizačného systému, aj osobnou hygienou. Zatiaľ sa nepovažuje očkovanie v tomto prípade za najdôležitejší preventívny prostriedok, aj keď je vysoko účinné. V SR ho zatiaľ používame na očkovanie ľudí v ohniskách nákazy, podarilo sa presadiť aj očkovanie 2-ročných detí, pochádzajúcich z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, čo sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia. Niektoré spomínané krajiny, hlavne Španielsko, ktoré malo veľmi zlú epidemiologickú situáciu, sa rozhodli pre vakcináciu detí proti žltačke typu A a očakávajú dramatické zníženie výskytu tohto ochorenia“, //uvádza MUDr. Avdičová.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.