Marcel Páleš Správy

Výjazd na Radvanskú stále nedoriešený: Budú sa rušiť pripojenia na rýchlostnú cestu R1?

Koncom septembra došlo v Banskej Bystrici k nečakanému zablokovaniu dvoch výjazdov R1 Národnou diaľničnou spoločnosťou, a to do Radvane pri OMV a na Zvolenskú cestu pri Slovnafte. Ako to napokon dopadlo?

Ilustračný obrázok k článku Výjazd na Radvanskú stále nedoriešený: Budú sa rušiť pripojenia na rýchlostnú cestu R1?
Zdroj: TASR

26. 9. bolo Mestu Banská Bystrica doručené Rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zo dňa 19. 9. o zrušení pripojenia na rýchlostnú cestu R1, a to z miestnej komunikácie sídliska Radvaň v kilometri 161,050, resp. zo Zvolenskej cesty v kilometri 158,550 v ľavom jazdnom páse.

Problematika rušenia pripojení na rýchlostnú cestu R1 v prieťahu mestom Banská Bystrica bola preto aj predmetom nedávneho rokovania dopravnej komisie, pričom najdiskutovanejšou otázkou bolo práve zrušenie výjazdu z R1 na Radvanskú ulicu.

Záujem riešiť problém bol už dávno

K tejto problematiku už v predchádzajúcom období boli zvolané rokovania, kde zástupcovia Mesta Banská Bystrica požadovali riešiť problematiku prieťahu cesty R1 mestom komplexne a na základe postupu v súlade s platnou legislatívou. Prvá informácia o zrušení pripojení na R1 bola mestu Banská Bystrica doručená dňa 6. 5., ale bez vydaného rozhodnutia o zrušení pripojení.

„Na základe oznámenia Mesto požadovalo zvolať pracovné stretnutie za účasti všetkých zainteresovaných. Toto stretnutie sa uskutočnilo 15. 5., kde Mesto podmienilo rušenie existujúcich pripojení dobudovaním mimoúrovňových napojení na cestu R1 v súlade s platnými normami a taktiež Mesto požadovalo, aby celý proces rušenia existujúcich napojení prebehol v súlade s platnou legislatívou,“ ozrejmil Jakub Gajdošík, predseda komisie Mestského zastupiteľstva pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok.

V júli 2013 Národná diaľničná spoločnosť oznámila termín zrušenia odbočenia na 27. 7. 2013. V uvedenom termíne však zrušenie nezrealizovala a požiadala o zrušenie vyššie uvedených pripojení žiadosťou na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré následne v konaní rozhodnutím pripojenia zrušilo.

Zrušenie bez výstrahy účastníkom cestnej premávky

„Národná diaľničná spoločnosť pristúpila k inštalácii dopravného značenia a dopravných zariadení bezprostredne po doručení rozhodnutia, t. j. bez právneho titulu, nakoľko rozhodnutie stále nie je právoplatné ani vykonateľné, navyše nesprávnym postupom a bez upozornenia účastníkov cestnej premávky, čím vznikali kolízne situácie,“ ozrejmil Gajdošík. Po približne dvoch dňoch boli fyzické zábrany odstránené.

„Predložili sme uznesenie, ktoré bolo členmi komisie prijaté jednohlasne,“ povedal Gajdošík. Komisia Mestského zastupiteľstva pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok primátorovi Mesta napokon odporučila podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu zo dňa 19. 9. v zákonnej lehote. Dôvodom bolo neprerokovanie rozhodnutia formou verejnej vyhlášky. Tiež bolo odporučené preverenie kolaudačného rozhodnutia.

Podobne boli odporúčané aj ďalšie body, ktoré sa týkajú doriešenia napojenia mesta Banská Bystrica na rýchlostnú cestu R1 mimoúrovňovými križovatkami Kremnička a Radvaň, a tiež ohľadom oddialenia zrušenia výjazdu na Radvanskú ul. do doby dobudovania komunikačného pripojenia sídliska Radvaň v súlade s územným plánom mesta.

Komisia odporučila aj rokovanie primátora s BBSK kvôli dobudovaniu priesečnej križovatky Sládkovičovej, Kalinčiakovej a Bernolákovej ul. Posledný bod sa týkal uplatnenia požiadavky mesta na vybudovanie prepojenia Nám. Ľ. Štúra a Radvanskej ul. ako podmieňujúcej investície v stavebnom konaní pre stavbu polyfunkčného objektu Tulipán.

Neprávoplatné rozhodnutie?

„Aktuálny stav na výjazde z R1 na Radvanskú ulicu je taký, že fyzické zábrany správca R1, ktorým je Národná diaľničná spoločnosť, odstránil,“ uviedol Milan Ozdinec, vedúci Oddelenia dopravných stavieb.

Ako ďalej povedal Ozdinec, síce bolo vydané rozhodnutie o zrušení pripojenia (súčasne aj pripojenia na Zvolenskú cestu a následne k Čerpacej stanici Slovnaft), nie je podľa neho vykonateľné ani právoplatné, nakoľko plynie 15-dňová lehota na podanie opravného prostriedku – rozkladu (pre Mesto Banská Bystrica lehota končí 11.10.2013).

Do doby nadobudnutia právoplatnosti predmetného rozhodnutia všetky činnosti Národnej diaľničnej spoločnosti súvisiace s fyzickou realizáciou rušenia pripojenia možno považovať za konanie bez právneho titulu. „Mesto momentálne zvažuje ďalšie kroky a opatrenia,“ uviedla hovorkyňa mesta Martina Kanisová.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM