Ilustračný obrázok k článku Výborný pomocník pre cyklistov: Banskobystrický kraj zverejnil pasport trás
4
Galéria
Zdroj: Banskobystrický kraj Turizmus

Výborný pomocník pre cyklistov: Banskobystrický kraj zverejnil pasport trás

Celkovo bolo fyzicky prejdených a spracovaných 216 cykloturis­tických trás s dĺžkou 3 587 km.

Jakub Forgács Správy Samospráva
Jakub Forgács Správy Samospráva

Výborný pomocník pre cyklistov: Banskobystrický kraj zverejnil pasport trás

Celkovo bolo fyzicky prejdených a spracovaných 216 cykloturis­tických trás s dĺžkou 3 587 km.

Ilustračný obrázok k článku Výborný pomocník pre cyklistov: Banskobystrický kraj zverejnil pasport trás
4
Galéria
Zdroj: Banskobystrický kraj Turizmus

Banskobystrický kraj (BBSK) vníma rozvoj cykloturistiky ako významný nástroj pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch. Uvedomuje si potrebu tomuto cieľu prispôsobiť aj aktivity v oblasti obnovy a budovania infraštruktúry. Táto téma sa radí medzi priority krajského cyklokoordinátora pre rok 2021. Informovala o tom marketingová manažérka Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.

„Jedným zo základných predpokladov pre správne zvolené aktivity bola analýza a vyhodnotenie existujúceho stavu, čiže zmapovanie aktuálneho stavu všetkých cykloturistických trás a prislúchajúcej infraštruktúry v kraji, takzvaný pasport,“ uviedla.

216 cykloturis­tických trás

Prvá etapa pasportu bola podľa slov Jóbovej realizovaná v období august – december 2019, druhá a dokončenie pasportu prebehlo v mesiacoch august až október 2020. „Celkovo bolo fyzicky prejdených a spracovaných 216 cykloturis­tických trás s dĺžkou 3 587 km. Zaznamenaných bolo približne 1 600 bodov (smerovníky, infotabule, odpočívadlá), ktoré sa zdokumentovali aj fotograficky, čo predstavuje približne 8300 fotografií,“ spomenula.

Získané dáta sú zvizualizované interaktívnou GIS aplikáciou v prostredí internetu pre jednoduché zobrazenie v priestore. Nájdete ich TU.

„Aplikácia poskytuje zapínanie a vypínanie vrstiev pre zobrazenie požadovaných tematík resp. ich kombináciu. Zobrazované sú bodové (nosiče značenia, stav a nedostatky značenia či doplnková infraštruktúra – infotabule a odpočívadlá) a líniové vrstvy (cyklotrasy, povrchy a tiež aj vrstva zobrazujúca obnovené trasy za roky 2019–2020). Vrstva zobrazujúca obnovené trasy bude priebežne doplnená aj plánom obnovy či tvorby nových trás, ktoré budú pravidelne aktualizované,“ uviedol Peter Švehla, GIS analytik Rozvojovej agentúry BBSK n.o.

„Pasportizáciou sme zmapovali aktuálny stav cykloturistických trás v Banskobystrickom kraji a tiež ich atraktivitu či nedostatky. Získané vstupy boli analyzované a kombinované s ďalšími priestorovými a štatistickými údajmi (napr. dáta z platformy STRAVA).Výsledky budú slúžiť nielen pre prípravu akčných plánov obnovy značenia, ale aj pre optimalizáciu trasovania, tvorbu nových trás či výletných okruhov ako aj ďalší rozvoj cykloturistiky v Banskobystrickom kraji,“ pokračovall krajský cykloordinátor Peter Halaj.

Čo bude nasledovať?

Druhým dôležitým predpokladom fungujúcej a udržateľnej obnovy a rozvoja cykloturistickej infraštruktúry sú finančné zdroje. V dôsledku epidemiologickej situácie a optimalizácie využitia zdrojov v roku 2020 boli podľa slov Jóbovej prostriedky alokované z rozpočtu BBSK na cyklotému obmedzené v porovnaní s plánovaným objemom, napriek tomu sa aj vďaka SCK Piešťany, oblastným organizáciám a dotácii Ministerstva dopravy a výstavby SR podarilo v rokoch 2019 a 2020 v kraji obnoviť a vyznačiť takmer 800 km cykloturistic­kých trás.

Ako poznamenala, finančné zdroje nie sú jediným limitom obnovy a tvorby cykloturistickej infraštruktúry. Efektívnosť práce ovplyvňuje aj systém správcovstva trás, ktorý je nesúrodý. „Naopak k pozitívnym výsledkom prispieva spolupráca s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a cykloklubmi, ktorá je na veľmi dobrej úrovni,“ podotkla Jóbová.

„Zverejnením pasportu sa táto aktivita zďaleka nekončí. V ďalších krokoch plánujeme dosiahnuť plne digitalizovanú a automatizovanú správu a manažment aktivít v oblasti cykloturistiky s využitím inovatívnych nástrojov a aplikácií (GIS, platforma Outdooractive a pod.), sieťovanie a spoluprácu cyklokomunity, tvorbu regionálnych cyklostratégií, efektívne a transparentné financovanie a celkový systematický rozvoj. Obnova a budovanie cykloturistických trás sa bude v týchto systémoch evidovať tak, aby sa zabezpečila udržateľná aktuálnosť a prehľadnosť,“ vyzdvihol Halaj.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Banskobystrický kraj zverejnil pasport cykloturistických trás
4
Galéria
Zdroj: Banskobystrický kraj Turizmus
Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín