Viac zelene či cyklistiky pre naše mestá.

Naše mestá a obce potrebujú viac zelene a taktiež nové cyklistické trasy.

Michal Kocmunda

Budem presadzovať efektívnejšie využívanie eurofondov pre zlepšenie života na Slovensku. To je možné dosiahnuť tak, že sa zníži administratívna záťaž prijímateľov.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame