Marcel Páleš Správy

Veľká diskusia o kultúre v meste: Tieto dôležité závery sa podarilo dosiahnuť...

V stredu večer sa v Stredoslovenskom múzeu uskutočnila verejná diskusia zástupcov mestotvorných kultúrnych inštitúcií, poslancov Mestského zastupiteľstva, umelcov a aktivistov v oblasti kultúry. Boli sme pritom.

Ilustračný obrázok k článku Veľká diskusia o kultúre v meste: Tieto dôležité závery sa podarilo dosiahnuť...
Foto: Marcel Páleš / Zdroj: Dnes24.sk

Diskusia je nadstavbou a reakciou na vývoj situácie kultúry na území mesta, ktorá podľa iniciátorov stretnutia očividne nekráča logickým smerom.

Tvorcovia kultúry mesta pod jednou strechou

„Nelogické Uznesenia mestského zastupiteľstva, chabá komunikácia samosprávy a kultúrnych inštitúcií, nahromadené sľuby samosprávy smerom ku kulturoperátorom, organizátorom kultúrnych aktivít a predovšetkým smerom k celej reťazi kultúrnych inštitúcií vrátane umeleckého školstva, podnecujú opäť a opäť zástupcov kultúrnej obce otvárať problém záväznej stratégie ďalšieho vývoja kultúry na území mesta Banská Bystrica,“ uviedla jedna z iniciátorov, Janka Orlická.

Široké spektrum kultúrneho portfólia mesta zastupovali v rámci diskusie inštitúcie v zriaďovaní MK SR, VUC BB, tretieho sektora, umeleckého školstva, Univerzity Mateja Bela, nezávislej kultúry a umenia, mladí aktivisti, a predstavitelia samosprávy, počnúc prednostom MsÚ, vedúcou odboru propagácie, tiež politické spektrom poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov komisie akultúry, informatiky, mestskej kroniky a ZPOZ.

Organizátori diskusie, Fórum BB v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, viedli viac ako trojhodinovú diskusiu v zmysle najpálčivejších problémov mesta smerom k rozvoju kultúry. Snahou organizátorov bolo získanie záväzných výstupov v prospech konkrétnych krokov samosprávy v tvorbe Stratégie rozvoja kultúry pre mesto Banská Bystrica do roku 2016.

Živá trojhodinová diskusia

„Energická diskusia skonkretizovala nielen nezastupiteľné miesto PKO, príspevkovej organizácie mesta, jej neodborne vyargumentované zrušenie, ale aj mnoho ďalších, konkrétnych problémov. Medzi inými, absencia centrálneho informačného portálu, koordinácie dramaturgií kultúrnych podujatí, absencia hodnotového miestopisu mesta, vhodnosť ponuky infraštruktúry pre kultúrnu činnosť, všeobecná diskomunikácia, absencia supervízie mesta, disproporcie vo vedení propagácie mesta, absencia konkrétnej finančnej podpory mesta, zadefinované priority mesta v rámci rozvoja kultúry,“ uviedla Orlická.

Ako reakcia zástupcov mesta v rámci diskusie odznel záväzný status samosprávy vo vzťahu k tvorbe Stratégie rozvoja kultúry mesta, pričom samospráva v rámci jej prípravy zahrnie priority ponuky kultúrneho kalendára na rok 2014. Tieto kultúrne priority mesta budú zároveň predstavené pri tvorbe záväzného rozpočtu mesta Banská Bystrica pre rok 2014.

Záväzné stanovisko od predstaviteľov mesta

Jeden z najpodstatnejších výstupov diskusie je záväzné stanovisko predstaviteľov mesta voči samotnej tvorbe Stratégie rozvoja kultúry mesta Banská Bystrica do roku 2016, pričom presný časový harmonogram tvorby, odborná garancia, systém jednotlivých krokov a postupností, bude zverejnený do dvoch týždňov od diskusie, teda do 16. 10. 2013.

„Som rád, že verejnou diskusiou sme dosiahli záväzné stanovisko prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorý sa zaviazal, že do 11.októbra bude iniciovať pracovné stretnutie s cieľom prípravy koordinácie ďalších krokov tvorby Stratégie rozvoja kultúry mesta Banská Bystrica do roku 2016,“ povedal zástupca Fórum BB, Peter Fehér.

Verejná diskusia o budúcnosti kultúry mesta
13
Galéria
Foto: Marcel Páleš / Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie