Vedomostné ostrovy pre základné školy spoznali svojich majiteľov. Tešia sa aj tie z nášho kraja!

Nadácia Volkswagen Slovakia 100 škôl, ktoré pre svojich žiakov získali interaktívny vzdelávací kiosk. Ten je plný zaujímavých vedomostí a veselých testov s bezplatným pripojením na internet na dva roky. Čítajte, ktoré školy z nášho regiónu ho získajú.

„Vedomostné ostrovy sú unikátny projekt s cieľom podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách. Sme veľmi radi, že až na 100 školách z celého Slovenska budú mať žiaci možnosť získavať poznatky pútavým spôsobom, ktorý sa zakladá na prepájaní teórie s praxou. Zároveň im budú pomáhať aj pri výbere strednej školy,“ uviedla Katarína Mariňáková z Nadácie VW SK.

Do projektu sa mohli prihlasovať základné školy z celého Slovenska bez ohľadu na veľkosť alebo počet žiakov. Nakoniec sa prihlásilo 234 škôl zo všetkých krajov, najviac z banskobystrického kraja – celkovo 36 škôl. Z prihlásených bolo žrebovaním vybraných 100 škôl, ktoré získavajú Vedomostné ostrovy – z väčšiny krajov po 10 škôl. Výnimkou je trnavský kraj s 12 školami, bratislavský s 11 a Bratislava – mesto so 17 podporenými školami.

KOMPLETNÝ ZOZNAM škôl podľa jednotlivých regiónov nájdete v galérii.

Inštalácia prebehne od januára do februára 2018. Žiaci sa budú môcť v riešení úloh a vedomostných kvízov do konca školského roka otestovať a súťažiť jednotlivo alebo za školu o hodnotné ceny.

Časť obsahu Vedomostných ostrovov so špeciálnou aplikáciou bude dostupná online na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk. Ide o animovaný ostrov s interaktívnymi prierezovými úlohami z oblastí techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky, ktoré sa ukrývajú pod lokalitami označenými na mape. To platí aj pre kariérne poradenstvo vo forme testu „Viem, čím chcem byť“. Test si budú môcť žiaci vypracovať online v domácom prostredí, pričom z neho získajú výstup s odporúčaním, akým smerom sa orientovať pri výbere strednej školy. Digitálne učebnice (nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika) budú dostupné len v kiosku.

Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už deviaty rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie „moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí. Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.

Okrem vedomostí budú môcť žiaci z Vedomostných ostrovov čerpať aj zaujímavé nápady ako poznatky využiť v praxi, nájdu v nich návody na domáce pokusy, videá či rôzne tipy ako sa lepšie starať o životné prostredie. Veríme, že stovky nápadov z Vedomostných ostrovov poslúžia na inšpiráciu aj pre učiteľov, ktorí chcú vyučovanie spestriť zaujímavými interaktívnymi úlohami. Viac informácií o projekte a zoznam podporených škôl nájdete tu: http://www.nadacia-volkswagen.sk/…tne-ostrovy/.

(PR článok) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: PR

Odporúčame