Vzácne ocenenie pre šéfa bystrického archívu: Zlatý kríž od prezidenta Maďarska!

V stredu (5. júna) sa v Obradnej sieni historickej Radnice uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vyznamenania prezidenta Maďarska. Bolo dané riaditeľovi pobočky Štátneho archívu v Banskej Bystrici, Igorovi Grausovi.

Marcel Páleš
Ilustračný obrázok k článku Vzácne ocenenie pre šéfa bystrického archívu: Zlatý kríž od prezidenta Maďarska!
Zdroj: Dnes24.sk

Veľvyslanec Maďarska v Slovenskej republike Csaba Balogh odovzdal pánovi Grausovi Vyznamenanie prezidenta Maďarska – Zlatý kríž za zásluhy o archívny prieskum spoločnej maďarsko-slovenskej historickej minulosti.

Gogola oceňuje prínos Grausa

„Ako primátor mesta Banská Bystrica veľmi oceňujem prácu pána Grausa a jeho záujem o históriu nášho mesta a regiónu. Som veľmi rád, že mám tú česť byť prítomný pri tomto slávnostnom akte, pri odovzdávaní tak významného vyznamenania práve obyvateľovi nášho mesta,“ povedal primátor mesta Peter Gogola.

Vyznamenanie prezidenta Maďarska – Zlatý kríž za zásluhy – je udeľované aj občanom iných štátov, ako je Maďarsko, ktorí sa zaslúžili o napredovanie Maďarska, o zveľaďovanie všeobecných ľudských hodnôt, za dosiahnutie významných zásluh alebo príkladnú činnosť.

Osobnosť Grausa

Igor Graus je zakladateľom slovenskej vedeckej faleristiky. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým pomocným vedám historickým a starším dejinám mesta Banskej Bystrice. Publikuje vedecké štúdie z oblasti faleristiky, heraldiky, dejín rytierskych rádov a regionálnych dejín, je spoluautorom viacerých knižných publikácií, autorom vedeckých štúdií a odborných článkov z pomocných vied historických a regionálnych dejín.

Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR, Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti, Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR, Heraldického kolégia Ministerstva vnútra SR a viacerých ďalších odborných komisií.

Foto: Mesto BB, autor

Zdroj: Dnes24.sk