V Nemeckej sa strieľalo

Na kopcoch pri obci Nemecká blízko Banskej Bystrice sa pred pár dňami odohrávali urputné boje. Z neďalekého lesa príslušníci ruskej Červenej armády vyrazili na záchranu členov miestneho obyvateľstva, ktorých zajali nemeckí vojaci.

Mário Hanzel

V obci Nemecká sa pred pár dňami uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti 66. výročia víťazstva nad fašizmom, ktorého súčasťou boli aj ukážky bojov počas vojny. Pred 66 rokmi sa 5. januára po potlačení Slovenského národného povstania (SNP) začali vo vápenke v Nemeckej prvé masové popravy. Za sedem dní, do 11. januára, tam zavraždili približne 1000 ľudí.

Myšlienka zrealizovať toto spomienkové podujatie vznikla v samotnej obci. Prišiel s ňou starosta Nemeckej Jozef Murín, ktorý oslovil Múzeum SNP v Banskej Bystrici s návrhom na spoluprácu, nakoľko Pamätník v Nemeckej je v správe Múzea SNP. Súčasťou realizácie spomienkového podujatia sa stala i príprava a realizácia informačného systému zameraného na propagáciu Pamätníka Nemecká formou veľkorozmerných tabúľ, ktoré majú za úlohu informovať návštevníkov o histórii obce, o úlohe obce počas SNP, ale rovnako ich aj motivovať k návšteve pamätníka. Všetko sa podarilo vďaka výbornej spolupráci obce Nemecká s Múzeom SNP a návštevníci, ako aj obyvatelia, ktorí boli účastníkmi tohto podujatia, si odniesli výnimočný zážitok.

(mh, TASR, Múzeum SNP)

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.