V Ľubietovej počkajú s obnovou námestia možno do jari

Rekonštrukcia námestia obce Ľubietová neďaleko Banskej Bystrice sa podľa slov starostu Pavla Zajaca môže začať potom, ako kontrola verejného obstarávania, ktorá sa momentálne vykonáva, ukáže, že je všetko v poriadku.

Monika Obrtalová

Ako Zajac dodal, musia sa ešte dohodnúť, či s realizáciou projektu začnú na jeseň alebo až na jar. „Hlavne kvôli sadovníckym úpravám. Chodníky sa urobiť dajú. Ale najmä tie záhradnícke veci sa mnohé cez zimu nebudú dať urobiť.“ Obec podala projekt na rekonštrukciu námestia v rámci Regionálneho operačného programu Revitalizácia sídiel. Projekt si vyžiada okolo 620.000 eur. Hradený bude z eurofondov, spolufinancovanie obce je vo výške 5 percent.

Podľa projektu sa pôvodne mala revitalizovať väčšia časť obce, vzhľadom na podmienky stanovené Európskou úniou z neho bude Ľubietová realizovať asi štvrtinu. S tým, že sa chce zamerať na park a hlavnú cestu v jeho okolí. „Budú sa robiť chodníky, upravovať cesta, parkovacie plochy, zastávky, drobná architektúra, osvetlenie a sadové úpravy,“ vymenoval starosta.

Verejné obstarávanie je momentálne na kontrole u riadiaceho orgánu a podľa starostu by malo byť do konca augusta ukončené. „Ak bude všetko v poriadku, čo predpokladáme, že bude, tak by sa mala začať realizácia. A priznám sa, že sa ešte musíme dohodnúť aj s dodávateľom stavby, či prebehne ešte na jeseň alebo na jar.“ Ak by sa s budovaním začalo v septembri, je možné, že centrum obce by bolo hotové do decembra.

V rámci projektu bol spravený aj tzv. generel zelene a zhodnotené boli všetky stromy v rámci uvažovaného priestoru. Podľa návrhu sa mal síce uskutočniť výrub 49 stromov a krov v rámci námestia. „Vzhľadom na to, že som záhradník a naozaj sa snažím k výrubom pristupovať citlivo a s mnohými vecami urobenými v projekte som nesúhlasil, vyrúbali sme 12 stromov v rámci parku,“ konštatoval Zajac. Usilovali sa ho presvetliť a odstrániť hlavne staré a poškodené stromy. Objavili sa aj ohlasy proti výrubu stromov. Avšak ani Slovenská inšpekcia životného prostredia nezistila žiadne nedostatky, dodal Zajac.

bystrica24.sk/tasr

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.