V Kremnických vrchoch sú údajne premnožené vlky

Podľa jedného z poľovníkov je vlkov v tomto roku mimoriadne veľa. Svorky týchto dravých zvierat sa už údajne približujú k ľudským obydliam. Ochranári si naopak myslia, že vlkov je akurát.

Martin Károly

Stopy vlkov a ich ulovených koristí stretávam v tomto, ale aj minulom roku pomerne často,“ tvrdí jeden z poľovníkov a milovníkov prírody, ktorý nám poskytol aj časť z jeho zbierky fotografií /viď fotogaléria/ Svorky hladných vlkov podľa neho robia veľké škody na divej zveri, ktorá sa pohybuje v Kremnických vrchoch a okolí.

[color=#ff0000]­Odhady počtu vlkov sa výrazne líšia[/color]

Poľovník, ktorý si želá ostať v anonymite odhaduje počet vlkov v Kremnických vrchoch až na 70 kusov. Podľa údajov z Obvodného lesného úradu Žarnovici, ktorý každoročne odovzdáva na ministerstvo životného prostredia /MŽP/ údaje o stave a love zveri bolo k 15. februáru 2011 v Kremnických vrchoch napočítaných 26 vlkov. Údaj je ťažké overiť, pretože vlky majú svoje revíry, no tie sa ale často nezhodujú s hranicami poľovných revírov.

[color=#ff0000]­Štát stanovuje kvóty na odstrel vlkov[/color]

V roku 1999 MŽP ministerskou vyhláškou č. 93/1999 povolilo lov vlkov od 1. novembra do 15. januára. Každoročne je stanovený presný počet vlkov na odstrel. V tomto roku môžu slovenskí poľovníci zastreliť 120 vlkov. Samostatný radca Marika Ďuricová údaj spresňuje práve pre Kremnické vrchy: „V roku 2010 boli v Kremnických vrchoch odstrelené 4 vlky. V minulom roku ani jeden.

[color=#ff0000]Kto má pravdu?[/color]

Je ťažké udržať počet zveri v poľovnom revíri, ak sa tam potulujú svorky hladných vlkov,“ vysvetľuje poľovník. „Nemám nič proti vlkom, naopak, rád ich pozorujem, sú to mimoriadne inteligentné zvieratá,“ dodáva. Myslí si však, že ich počet by mal byť prísnejšie limitovaný. Poľovníci vynaložia podľa neho množstvo úsilia ale aj financií na opateru o divú zver, najmä počas zimných mesiacov. „Trhá mi srdce keď vidím vlkmi rozožraté mláďa, z kvalitného chovu,“ vyznáva sa nemenovaný kremnický poľovník.

Čo je to premnožený stav?“ pýta sa Juraj Lukáč z lesoochranárskeho zoskupenia VLK. „Vlky sú prirodzenou súčasťou našich lesov. Vlk je prirodzený predátor, ktorý na to, aby prežil, loví jelene, diviaky, či z menšej časti i srny. V Žiadnom prípade ale nie je bylinožravec,“ vyjadruje sa ďalej Lukáč. Podľa údajov na webovej stránke tohto zoskupenia sa kvôli ľudskému strachu stal vlk jednou z najprenasle­dovanejších šeliem na svete a z väčšiny Európy vymizol už v 19. storočí. Väčšie, životaschopné populácie zostali iba na Balkáne, v Rumunsku, Ukrajine, Poľsku a na Slovensku.

Obe skupiny sa zhodujú v tom, že vlky útočia na človeka len veľmi zriedka. Podľa nich si vyhľadávajú len slabšie jedince v stáde.

[color=#ff0000]­Živá konzerva[/color]

Vlky sú veľmi inteligentní lovci. „Svoje pozorovacie štáby majú na najvyšších miestach vo vrchoch. Majú perfektný prehľad o tom, čo sa deje v údolí,“ delí sa o svoje pozorovania nemenovaný poľovník. „Svoju vytipovanú obeť svorka zaženie do mladiny, kde napríklad jelene nemajú šancu, pretože im v úteku zabránia obrovské parohy,“ pokračuje. Svoju korisť buď dorazia na mieste alebo si z nej len odhryznú. Zviera krváca ale môže prežiť ešte niekoľko dní. „Zranený jeleň potom zanecháva výrazné pachové stopy, ktoré vlky ľahko rozpoznajú. Mäso je stále čerstvé a obeť je stále slabšia,“ opisuje ďalej inteligentný lov vlkov.

Napriek skutočnosti, že lov vlkov v čase ich ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je priestupkom za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 6 639,– eur, Slovenská inšpekcia životného prostredia neudelila za nelegálny odstrel vlkov v čase ich ochrany ani len symbolickú pokutu,“ uvádza sa na stránke lesoochranárskeho združenia VLK.

Strach z vlkov je dozaista mierne iracionálny. Útoky medveďov na človeka sú oveľa častejšie. Vlk sa pred človekom, najväčším predátorom živočíšnej ríše má na pozore. Ako by sa ale vlky zachovali, ak by sa v Kremnických vrchoch napríklad stratilo dieťa, je otázne.

/mak/ Foto: anonymný poľovník

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.