V knižnici sa predstaví poetka Blanka Poliaková

Literárne a hudobné múzeum Štátnej vedeckej knižnice organizuje od začiatku roka cyklus s názvom Literárne a hudobné večery. Sú to stretnutia s osobnosťami vedy, literárnej kultúry a hudby, ktoré sa konajú pri príležitosti ich životného jubilea. V pr

Monika Obrtalová

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia ostatnej knihy Blanky Poliakovej Aha, máme bračeka. Kniha hravých básní je určená spolu s ilustráciami známej výtvarníčky Daniely Ondreičkovej deťom predškolského veku a ich rodičom. Verše sa dotýkajú mnohých aktuálnych tém, s ktorými sa vyrovnáva dieťa v rozrastajúcej sa rodine.

Na stretnutí budú vystavené maľby na sklo, ktoré vytvorila autorka. Žiaci zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sa postarajú o hudobný a výtvarný program, deti zo Základnej školy Bakossovej si pripravili pre tento večer prednes básničiek. Podujatie je verejnosti prístupné zadarmo a kniha Aha, máme bračeka sa bude dať zakúpiť aj priamo u autorky.

Zdroj: ŠVK Banská Bystrica

Tento článok nie je možné komentovať.